Stránske

Nad obcou Stránske v Žilinskej kotline stojí v areáli cintorína zrúcanina gotického Kostola sv. Heleny. Postavili ho možno už koncom 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou. Veriacim slúžil až do roku 1858, kedy celú oblasť zasiahlo silné zemetrasenie.

V písomných prameňoch sa obec i kostolík spomínajú v roku 1368, kedy mal miestny zemepán Dominik Balog, syn Otta dostať od ostrihomského arcibiskupa Tomáša povolenie postaviť v Stránskom kostol. Je však možné, že išlo len o prestavbu už stojaceho objektu.

Renesančne bol upravený koncom 17. storočia, pričom obnovený kostolík slávnostne posvätil 10. mája 1694 nitriansky biskup Leopold Kolonič. V 18. storočí prešiel objekt barokovou úpravou, už v roku 1800 sa však zrútila klenba presbytéria a nahradil ju rovný drevený strop, aký bol aj v lodi.

Kostolík poškodilo 15. januára 1858 silné zemetrasenie do takej miery, že nemohol byť ďalej využívaný. Keďže sa v nasledujúcich rokoch nenašlo dosť peňazí na jeho opravu, v roku 1877 bol úradne zatvorený. Zachované sochy preniesli do chrámu v susednej obci Konská a tri zvony zavesili vo zvonici pri škole. Narušenú statiku veže spevnili naposledy v roku 1992, ďalšie práce však komplikoval nedostatok financií a nevysporiadané vlastnícke pomery s pozemkom. V rok 2010 bol celý areál zarastený burinou a kríkmi.

V roku 2012 sa začali o ruinu starať aktivisti z novovytvoreného občianskeho združenia Obnova Slovenskej Zeme, keď ju vyčistili od odpadkov a náletovej vegetácie. V roku 2013 potom OZ podpísalo s obcou zmluvu o prenájme lokality s cieľom realizovať potrebnú obnovu, ktorá sa realizuje doteraz (2017).

GPS: 49.116147747, 18.700184226

Zdroje:
- www.stranske.sk
- https://myzilina.sme.sk/c/6977530/zrucanina-v-stranskom-sa-azda-docna-svojej-obnovy
- www.ohrozenekostoly.sk/db/databaza/stranske
- virtuálna prehliadka kostolíka na virtualtravel.sk
- www.facebook.com/pg/GotickykostolStranske

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme Števovi M. z Martina.