Vyškovce

Až do druhej polovice 19. storočia stál v obci Vyškovce gotický Kostol sv. Michala. V uvedenom období ho zbúrali a nahradili v roku 1901 novostavbou v historizujúcom slohu.

Obec vznikla niekedy v priebehu druhej polovice 14. storočia a prvá písomná zmienka o nej sa zachovala z roku 1414.

O pôvodnom kostole nemáme bližšie informácie, nespomína sa ani jeho dispozícia. Staršia literatúra uvádza zmienky o stredovekých nástenných maľbách, ktoré sa mali nachádzať v interiéri kostola. Vzhľadom na zbúranie objektu sú však už definitívne stratené.

Odpoveď na otázku ohľadom podoby zaniknutej stavby by zrejme mohol poskytnúť už len archeologický výskum.

GPS: cca 49.249353924, 21.66754961

Zdroje:
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- http://obec-vyskovce.webnode.sk

esteban