Muráň

Až do roku 1879 stál v obci Muráň pod rovnomenným hradom zrejme stredoveký kostol. V uvedenom roku ho zbúrali, aby mohli postaviť nový väčší chrám zasvätený sv. Jurajovi, ktorý dokončili v roku 1894.

Obec vznikla podľa všetkého už krátko po výstavbe kráľovského hradu Muráň, ktorý vybudovali po roku 1241. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1321. Hoci o tunajšom kostole nie sú zmienky z najstaršieho obdobia, v susednej obci Muránska Dlhá Lúka dodnes stojí gotický kostol zo 14. storočia.

Najstaršie správy o kostole ho popisujú ako bezvežovú stavbu so samostatne stojacou drevenou zvonicou (podobne je riešený najstarší kostolík v regióne - v obci Chyžné).

V roku 1758 došlo k predĺženiu kostola na dvojnásobok a pristavaniu predstavanej veže zakončenej drevenou nadstavbou a typickou cibuľovitou strechou. Túto podobu zachytáva maľba obce na váze z roku 1874.

Nový chrám postavili v neogotickom štýle v rokoch 1879 - 1894 ako pomerne veľké jednolodie s polygonálnym presbytériom a západnom vežou. Už v roku 1895 však kostol vyhorel, ale rýchlo bol zasa opravený.

GPS: 48.740512235, 20.048364401

Zdroje:
- www.muran.sk/__resources/pdf/news/14.pdf
- www.facebook.com/107218409358728/ (historická pohľadnica obce)
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B14).

esteban