Stratené kostolíky (strana 21)

Slavošovce

V dedinke Slavošovce sa zachoval pôvodne gotický kostolík zo 14. storočia s mohutnou vežou, poprestavbe v 18. storočí však už stredoveký pôvod stavby veľa nepripomína.

Nitra - predrománsky kostol

Už len časť nárožia a základov sa zachovali z predrománskeho kostola na mieste dnešnej katedrály v Nitre. Po rozsiahlych prestavbách sa úplne stratil a iba nedávny výskum objavil zvyšky tejto stavby.

Cífer-Pác

Až do roku 1764 stál na okraji dnešnej obce Pác pôvodne románsky kostolík zasvätený sv. Petrovi. Po rozsiahlych prestavbách v 18. a 19. storočí sa stredoveká podoba stavby úplne stratila a musela byť novo objavená v roku 2010.

Tomášovce

Až do januára 1945 stál v obci stredoveký kostol. Doplatil na záverečné boje druhej svetovej vojny, keď ustupujúci nemeckí vojaci vyhodili do vzduchu jeho vežu.

Jelšava

Až do začiatku 19. storočia stál na okraji námestia v Jelšave gotický Kostol sv. Kataríny. Osudným sa mu stal požiar vroku 1829, pričom v roku 1838 na jeho mieste postavili klasicistickú dvojvežovú stavbu monumentálnych rozmerov.

Petrovce

Až do 40. rokov 20. storočia stál pri obci Petrovce románsky kostolík z 2. štvrtiny 13. storočia. Po postavení nového chrámu sa cirkev i veriaci oň odmietli ďalej starať. V roku 1940 bola najprv zbúraná loď a v roku 1949 aj svätyňa.

Sady nad Torysou-Byster

Až do roku 1996 stál v dedinke Sady nad Torysou pôvodne románsky kostolík. Pri prestavbe bola časť stredovekého muriva zbúraná a aj kvôli veľkej prístavbe už románsky pôvod veľa nepripomína.

Dunajská Lužná

Dlhé stáročia stál v Dunajskej Lužnej farský Kostol sv. Martina, biskupa z 13. storočia.Osudným sa mu stal požiar v roku 1852. Dnes sa z neho zachovala lensvätyňa so sakristiou, prestavaná na kaplnku rovnakého zasvätenia.

Jakubova Voľa

Až do roku 1975 stál v dedinke Jakubova Voľa pri Sabinove románsky kostolík z polovice 13. storočia. Po rozsiahlej prestavbe sa z pôvodného objektu zachovali iba steny polkruhovej apsidy a niektoré architektonické detaily.

Košice-Šebastovce

Až do roku 1992 stál v Šebastovciachrománsko-gotický kostolík sv. Jána Krstiteľa, pôvodne z 13. storočia. Poobnove a rozšírení o západné priečelie a južnú prístavbu v rokoch 1992 -96 už stredovekú stavbu veľmi nepripomína.