Stratené kostolíky (strana 23)

Chtelnica

Až do roku 1784 stál v obci Chtelnica vo vyvýšenej polohe pôvodne gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa datovaný na začiatok 14. storočia. Požiare koncom 18. storočia zničili jeho loď a dnes sa z neho zachovalo iba presbytérium uzavreté novým západným priečelím s vežičkou.

Omšenie

Až do roku 1802 stál v dedinke Omšenie románsky kostolík z prvej polovice 13. storočia zasvätený Panne Márii. Po ďalšej prestavbe v roku 1927 z neho zostala stáť iba veža.

Trenčianska Teplá-Dobrá

V dedinke Dobrá, dnes súčasti Trenčianskej Teplej stál vo vyvýšenej polohe románsky kostolík zasvätený sv. Krížu. Dnes sa z neho zachovala iba veža stojaca pri neogotickom kostole z roku 1900.

Veľké Kosihy

Pôvodne románsky kostol sv. Jána Nepomuckého v časti Arcibiskupský Lél zbúrali v roku 1993. Zo stavebného materiálu neskôr postavili nový chrám.

Zavar

V obci Zavar pri Trnave dlhé stáročia stál románsky kostolík zasvätený Narodeniu Panny Márie. Začiatkom 20. storočia už kapacitne nestačil a preto bol v roku 1907 zbúraný.

Bystričany-Chalmová

V dedinke Chalmová postavili niekedy v 12. storočí neveľký románsky kostolík. V roku 1730 k nemu pristavali väčšiu loď s vežou a dnes už stredoveký pôvod pripomína iba apsida.

Konská

V obci Konská pri Žiline stál až do roku 1826 gotický kostol z druhej polovice 14. storočia, zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. V tom rokuho už ako nevyhovujúci zbúrali, aj keď bol ešte v relatívne dobrom stave.

Galanta

Pôvodný farský kostol v Galante stál na okraji osídlenia na malej vyvýšenine zvanej Papdomb. Bol zasvätený sv. Štefanovi kráľovi a postavili ho zrejme v prvej polovici 13. storočia.