Sady nad Torysou-Byster

Až do roku 1996 stál v dedinke Sady nad Torysou, časti Byster, pôvodne románsky kostolík sv. Jána Nepomuckého. Pri prestavbe v rokoch 1996 - 2001 bola časť stredovekého muriva zbúraná a aj kvôli modernej prístavbe už románsky pôvod veľa nepripomína.

Kostolík postavili niekedy v priebehu 12. alebo 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s kvadratickou apsidou a neznámym patrocíniom. Prvýkrát sa spomína v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Jeho staviteľmi mohli byť benediktínski mnísi z blízkeho opátstva v Krásnej nad Hornádom, ktorým Byster v stredoveku patril.

V priebehu reformácie kostolík prevzali kalvíni, koncom 17. storočia im stále patril, bol však už opustený. V roku 1762 už bol v rukách katolíkov. Veľkou barokovou obnovou prešiel v rokoch 1761 - 1765. Vtedy zrejme došlo k navýšeniu obvodových múrov, zaklenutiu lode, prístavbe južnej sakristie, ako aj prístavbe či dostavbe západnej veže. Zamurované boli aj románske okná na južnej stene lode a východnej stene apsidy, ktoré nahradili novými väčšími. Zrejme pri tejto príležitosti bolo zmenené aj zasvätenie kostolíka.

Opravy sa realizovali aj v rokoch 1861 a 1908, v roku 1939 bol kostolík novo vymaľovaný. Chátrajúcu stavbu, ktorá ani nebola zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok, sa v polovici 90. rokov minulého storočia rozhodli miestni veriaci opraviť a rozšíriť.

Z tohto dôvodu vykonali pamiatkari prieskum stavby, ktorý priniesol nové zistenie o románskom pôvode stavby. Dovtedy sa považoval za barokovú stavbu postavenú s využitím zvyškov gotického predchodcu. Z románskeho obdobia boli pri prieskume popísané aj zamurované okná na lodi a apside, ako aj valená klenba apsidy.

Pri rozširovaní kostolíka pripojili z východnej a severnej strany apsidy modernú prístavbu v tvare troch štvrtín kruhu, ktorá významne zasiahla do jeho celkovej podoby.

V exteriéri nie sú prezentované žiadne románske prvky.

GPS: 48.709124609, 21.350999706

Zdroje:
- Naďová, M.: Prieskum rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Nepomuckého v Sadoch nad Torysou, časť Byster. In: Monumentorum tutela, č. 13, str. 151 - 152.
- Výskum v rímskokatolíckom kostole Sv. Jána Nepomuckého v Sadoch nad Torysou, časť Byster. In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 45, č. 1 (1996), s. 70-71.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5A08).

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu