Jelšava

Až do začiatku 19. storočia stál na okraji námestia v Jelšave v mierne vyvýšenej polohe gotický Kostol sv. Kataríny. Osudným sa mu stal požiar v roku 1829, pričom v roku 1838 na jeho mieste postavili klasicistickú dvojvežovú stavbu monumentálnych rozmerov.

Prvá nepriama zmienka o existencii jelšavského kostola je z roku 1353, kedy sa v jednej listine spomina tunajší farár. Vzhľadom na skutočnosť, že mestečko bolo sídlom rozsiahleho panstva a jeho majiteľom bol aj jeden z najmocnejších a najbohatších mužov Uhorska v poslednej štvrtine 14. storočia Leustach z Jelšavy, muselo ísť o reprezentatívny objekt s freskovou výzdobou vysokej kvality.

Na mape Jelšavy zo 40. rokov 18. storočia je kostol zobrazený ako opevnená stavba s pozdĺžnou loďou (loďami), predstavanou západnou vežou a zrejme polygonálnym presbytériom. Pred južným vstupom bola murovaná predsieň. Išlo zrejme o gotický chrám porovnateľný so zachovanými kostolmi v Štítniku či Plešivci.

Rozsiahly požiar v roku 1829 zničil takmer celé mestečko vrátane farského kostola. V rokoch 1838 - 1840 ho nahradili novostavbou podľa projektu významného architekta Aloisa Pichla. Klasicistický kostol zasvätený už sv. Petrovi a Pavlovi predstavuje jednu z najvýznamnejších stavieb tohto obdobia v Gemeri.

GPS: 48.630827956, 20.235040321

Zdroje:
- Skalská, M.: Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Matica slovenská, Martin 2009.
- www.arslexicon.sk/farsky-kostol-sv-petra-a-sv-pavla-apostolov
- www.jelsava.sk

esteban