Dunajská Lužná

Dlhé stáročia stál v Dunajskej Lužnej, časť Nové Košariská (starší názov Mišérd) farský Kostol sv. Martina, biskupa z 13. storočia. Osudným sa mu stal požiar v roku 1852. Dnes sa z neho zachovala len presbytérium so sakristiou, prestavané na kaplnku rovnakého zasvätenia.

Kostol postavili z kameňa i tehál asi v druhej polovici 13. storočia ako jednoloďovú stavbu so západnou vežou a už polygonálnym presbytériom, naznačujúcim nástup gotiky. Bol zrejme podobný stavbám v susedných dedinách Kalinkovo a Hamuliakovo a v Šamoríne.

Loď bola podľa kanonickej vizitácie z 18. storočia dlhá 16 m, široká 6,6 m a vysoká 8,2 m. Presbytérium mala dĺžku 7 m, šírku 5,4 m a výšku 6,3 m. Veža na západnom priečelí bola vysoká 19 metrov a široká 2,8 metra.

V roku 1852 kostol vyhorel. Príčinou požiaru mohla byť neďaleká kováčska dielňa (kováčstvo sa nachádza pri kaplnke aj v súčasnosti). Už spomínaná kanonická vizitácia z roku 1781 pritom na toto nebezpečenstvo upozorňovala. Požiar zničil všetky drevené časti a vybavenie lode, veže a sakristie a vážne narušil ich statiku. Najmenšie škody utrpelo presbytérium. Na opravu stavby sa nenašli peniaze a tak porušené časti miestni obyvatelia rozobrali na stavebný materiál.

Zachovanú svätyňu so severnou sakristiou prestavali na kaplnku zamurovaním pôvodného víťazného oblúka a vytvorením nového vstupu na takto vytvorenom západnom priečelí. V druhej polovici minulého storočia bola stavba obnovená a novo zastrešená. Na strechu pribudla tiež malá drevená vežička. Z románskych prvkov sa zachovali štrbinové okná na troch stenách presbytéria, pričom v pôvodnom stave je predovšetkým to na SV stene.

GPS: 48.08581814, 17.25679636

Zdroje:
- http://dunajskaluzna.fara.sk

esteban