Kalinkovo

----- AKTUALIZOVANÉ -----

Až do roku 1936 stál v obci Kalinkovo (pôvodne Semet) románsky kostolík zo začiatku druhej polovice 13. storočia. Po postavení nového kostola v obci chátral, až ho v uvedenom roku zbúrali. Zvyšky stavby navyše neskôr prekryla nová dunajská hrádza.

Kostolík postavili niekedy okolo roku 1260 ako jednoloďovú tehlovú stavbu s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou. Bol podobný chrámu v susednom Hamuliakove. Stál na okraji dediny, niekoľko desiatok metrov západne od súčasného kostola. Románsky pôvod pripomínali združené okná veže a južný ústupkový portál s vežičkami po bokoch. Je veľmi pravdepodobné, že na stenách bola zamaľovaná fresková výzdoba z čias stredoveku, aká bola odkrytá aj v Hamuliakove. V 16. storočí pristavali zo severnej strany sakristiu.

Stavbu poškodil požiar v roku 1864, čo si vyžiadalo rozsiahlejšiu rekonštrukciu, pri ktorej zanikli viaceré stredoveké detaily. Veža dostala novú stanovú strechu z plechu, pričom boli odstránené pôvodné románske postranné vežičky (zachovali sa v Hamuliakove). Románsky portál zamurovali, pred vchod vo veži pristavali novú predsieň a takisto aj nové schodisko na chór a vežu, čo narušilo pôvodný stredoveký ráz kostolíka.

Ten od konca 19. storočia postupne chátral a po výstavbe nového kostola sa od roku 1930 nepoužíval. Opustená stavba bola v roku 1936 zbúraná. V 50. rokoch bol stavebný materiál z kostolíka použitý na spevnenie dunajskej hrádze. Posledné zvyšky stavby boli navyše v polovici 60. rokov minulého storočia zasypané novou hrádzou.

V rokoch 2000 - 2001 prišla obecná samospráva s iniciatívou odkryť základy kostolíka a predstaviť ich verejnosti. Pri základoch mala stáť aj informačná tabuľa. Podľa starostu Dušana Lengyela (týmto mu súčasne ďakujem za ochotu i poskytnutie starých fotiek obce) však narazili na odpor vodohospodárov, ktorí sa postavili proti narušeniu dunajskej hrádze.

Nový kostol v Kalinkove (1927 – 1930) vznikol podľa projektu bratislavského architekta Elefántyho. Je postavený v historizujúcom slohu s viacerými neorománskymi detailmi, ktoré majú odkazovať na zbúraný románsky kostolík. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovo ukončeným presbytériom. K lodi je z južnej strany pristavaná veža, v ktorej visia dva zvony z roku 1930. Kostol dnes patrí pod rímskokatolícku farnosť v Dunajskej Lužnej.

GPS: 48.060241568, 17.247848511

Zdroje

- Mencl, V.:
Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Reško, A. – Sásik, P.
: Kalinkovo. Obec kráľovských dvorníkov. Malá vlastivedná knižnica č. 145. Vydavateľstvo KT, Komárno, 2000.

Web
- http://dunajskaluzna.fara.sk
- www.obeckalinkovo.sk
- Virtuálna prehliadka nového kostola na virtualtravel.sk

esteban