Nitrianske Hrnčiarovce

Až do druhej polovice 18. storočia stál v dedinke Nitrianske Hrnčiarovce, len pár kilometrov od Nitry, románsky kostolík z 12., možno až z 11. storočia. Mal podobu typického jednolodia s polkruhovou apsidou.

V kanonickej vizitácii z roku 1767 sa uvádza, že je v zlom stave s trhlinami v stenách a klenbe. Následne preto došlo v rokoch 1774 a 1783 - 1798 k veľkej prestavbe, po ktorej sa stredoveká podoba kostolíka úplne stratila.

Z pôvodnej stavby sa zachovali len južný a severný múr lode, sčasti i západný. Apsida bola zbúraná a loď predĺžená východným smerom a doplnená vežou na východnej strane. Orientácia kostola bola otočená o 180 stupňov a nové presbytérium pristavali zo západnej strany.

Súčasnú podobu nadobudol kostol počas obnovy v roku 1938, kedy ku presbytériu z južnej i severnej strany pridali prístavby, ktoré dali stavbe pôdorys kríža. V roku 1965 prešiel obnovou interiér.

GPS: 48.331910987, 18.124673367

Zdroje:
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
-
www.nrhrnciarovce.sk

esteban