Mošovce

Až do začiatku 20. storočia stál v Mošovciach gotický kostolík sv. Trojice s vysokou a mohutnou vežou. Postavili ho niekedy koncom 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom.

Rozmočené podložie stavby narušilo jej statiku, hrozilo, že sa zrúti stredoveká klenba. To viedlo patróna kostola baróna Františka Révaiho k rozhodnutiu dať kostol  - loď a presbytérium - zbúrať.

Miesto neho bol v rokoch 1912 - 1913 postavený nový chrám, posunutý oproti starému o niekoľko metrom južným smerom. Veža z pôvodného kostola vysoká 45 metrov bola zachovaná a stala sa súčasťou novostavby.

Za krátky čas sa však zistilo, že je naklonená o 45 cm od zvislej osi. Preto sa 21. júna 1913 rozhodlo, z obáv pred jej zrútením, že bude tiež zbúraná. Nová veža, ktorá ju mala nahradiť, už nebola dostavaná. Na severnej strane súčasného kostola tak dodnes stoja časti obvodových múrov starej veže.

Z ďalších prvkov sa zachovali neskorogotický portálik v prízemí veže a nábehy južného a severného oblúka otvoreného podvežia. Neďaleko sú inštalované aj zvony visiace pôvodne vo veži.

Stavebný materiál zo zbúraného kostola a veže bol použitý aj na stavbu skleníka pri kaštieli Révaiovcov.

Súčasná stavba aj so zachovaným stredovekým murivom sa stala národnou kultúrnou pamiatkou v roku 1963.

GPS: 48.911398284, 18.886560202

Zdroje:
- www.mosovce.sk
- Turistický sprevodca obcou Mošovce
- https://www.wikiwand.com/sk/Kostol_Najsvatejsej_Trojice
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008. Dostupné v elektronickej podobe - www.academia.edu/801408/HISTORICKE...
- Zvedelová, K.: Stavebná činnosť Révaiovcov v Turci. In: Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 16.-17. septembra 2008 v Martine. SNK, Martin 2010.
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=9090
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1632).

esteban

Za pomoc dakujeme Števovi M. z Martina.