Nitra-Kynek

Zrejme už len apsida sa zachovala z pôvodného románskeho kostolíka Všetkých svätých v Nitre-Kyneku. Po barokovej a klasicistickej prestavbe v 18. storočí bol jeho stredoveký pôvod do veľkej miery potlačený.

Tunajší farár sa spomína v listine už pred rokom 1257, z čoho možno usudzovať, že kostolík bol postavený najneskôr niekedy okolo polovice 13. storočia vo vyvýšenej polohe. Podľa všetkého išlo o relatívne neveľkú jednoloďovú stavbu s predĺženou polkruhovo ukončenou apsidou zaklenutou konchou.

V roku 1728 sa uskutočnila rozsiahla baroková prestavba, ktorú financovala rodina Užovičovcov. Už v roku 1791 prestavaný kostolík upravili v klasicistickom štýle, kedy aj bola koncha v apside nahradená kupolou. Ďalšie opravy sa realizovali aj v rokoch 1883 a 1941.

V súčasnosti ma kostolík podobu orientovanej jednoloďovej stavby s apsidou, južnou sakristiou a západnou, pôvodne predstavanou vežou, ku ktorej sa z južnej a severnej strany pripájajú bočné prístavby.

GPS: 48.314129671, 18.034752309

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava, Obzor 1968.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y31).
- www.nisys.sk

esteban