Kalinovo-Hrabovo

Už len svätyňa sa zachovala z pôvodného románskeho kostolíka v Hrabove, časti obce Kalinovo. Po viacerých rozšíreniach sa stredoveké podoba z veľkej časti stratila a pripomenul ju až nedávny výskum.

Kostolík postavili ho niekedy koncom prvej polovice 13. storočia vo vyvýšenej polohe nad riekou Ipeľ. Staviteľmi kostolíka boli podľa všetkého členovia šľachtického rodu Ettre, ktorý vlastnil obec až do 16. storočia.

Išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou zaklenutou valenou klenbou. V západnej časti lode sa nachádzala empora. Obdĺžniková loď mala rozmery 7 x 5,3 metra a svätyňa 5,2 x 5,2 m, pričom románske murivo má šírku 85 - 90 cm. Stavebným materiálom bol lomový kameň.

Počas reformácie kostolík prevzali protestanti. V rokoch 1703 - 11 bola loď predĺžená západným smerom a pristavali k nej drevenú vežu.

Veľká prestavba sa realizovala po vydaní Tolerančného patentu v rokoch 1781 - 83. Vtedy došlo k výstavbe priečnej lode, ktorej padla za obeť románska loď. V roku 1785 k západnému priečeliu lode dostavali murovanú vežu, ktorá nahradila staršiu drevenú.

Zo románskeho kostolík sa dodnes zachovala už len južná a východná stena pôvodnej svätyne so štrbinovými oknami. Archeologický výskum v roku 2004 odkryl základové murivo zbúranej lode, zvyšky základov dvoch pilierov západnej empory a prah južného portálu.

Kostolík je jedným z mála zachovaných románskych stavieb v slovenskej časti Novohradu (jedna sa zachovala sčasti vo Veľkých Dravciach a zvyšky románskeho muriva sa našli aj v hmote kostola v Holiši). 

GPS: 48.392021882, 19.715271592

Zdroje:
- Kaczarová, I. - Botoš, A.:
Archeologický výskum v interiéri kostola evanjelickej cirkci a. v. v Kalinove-Hrabove. In: Monumentorum Tutela č. 17, Pamiatkový úrad SR, 2006, str. 55 - 62.
- Botoš, A.: Stredoveké kostoly v Novohrade. Dostupné na stránke http://neogradiensis.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=185&It....

esteban