Pastovce

Už len štyri okná a orientácia stavby pripomína stredoveký pôvod kalvínskeho kostola v obci Pastovce. Po prestavbách v 18. až 20. storočí bola jeho pôvodná podoba do značnej miery zmazaná.

Kostolík zasvätený sv. Jurajovi postavili niekedy v 12. storočí, keď obec patrila Poznanovcom. Išlo o jednoloďovú stavbu so západnou emporou a svätyňou neznámej podoby.

Niekedy koncom 15. storočia bol neskorogoticky prestavaný a dostal nové polygonálne presbytérium rovnakej šírky ako loď. V 16. storočí prevzali stavbu do svojich rúk kalvíni.

Barokovými úpravami prešiel koncom 18. storočia, kedy okrem iného pripojili k severnej strane lode veľkú štvorcovú prístavbu. Ďalšie práce sa realizovali aj v priebehu 19. a 20. storočia. V roku 1911 tak objekt dostal nové fasády. Veža kostola bola poškodená pri záverečných bojoch druhej svetovej vojny.

Začiatkom júla 2008 zasiahol vežu kostola blesk, následkom čoho sa strecha veže a časť jej muriva sa zrútila na loď, kde prerazila strechu a vážne poškodila aj vnútorné zariadenie objektu, vrátane organu. Škody boli odhadnuté na 15 miliónov korún. Opravu sa podarilo dokončiť v apríli 2010.

Z románskeho obdobia sa zachovala západná časť lode. Na južnej strane sú prezentované dva vyššie románske okná, v interiéri sú zvyšky odstránenej západnej empory. Okno románskeho tvaru sa nachádza aj na polygonálnom presbytériu, ktoré by malo patriť už gotickej etape. Na južnej strane presbytéria je zamurované okno s náznakom lomeného oblúka.

Okolo kostola i v jeho tesnej blízkosti rastie niekoľko stromov a ďalšia vegetácia, ktorá len podporuje dojem stratenosti z tejto stavby.

GPS: 47.966321496, 18.76144588

Zdroje:
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja 2010. KPÚ Nitra, 2011 (publikované na CD ako súčasť rovnomenného zborníka).
- http://domov.sme.sk/c/3979871/v-pastovciach-opravuju-vezu-800-rocneho-ko...

esteban