Poprad-Stráže

Už len južný portál, veža a časť obvodových múrov sa zachovali z gotického Kostola sv. Jána Krstiteľa v Poprade-Strážach. Stredovekú podobu do veľkej miery zmazala baroková prestavba v roku 1777.

Kostol postavili niekedy v 14. storočí ako jednolodie s predstavanou západnou vežou a svätyňou zrejme už polygonálneho tvaru. Podobne ako mnohé iné kostoly na Spiši mal byť tiež ešte v stredoveku prestavaný na dvojlodie.

V roku 1777 prešiel objekt veľkou barokovou prestavbou, keď bolo vybudované nové presbytérium a loď dostala novú klenbu. Úpravám sa nevyhli ani fasády, kde boli zamurované gotické okná a nahradené novými. V roku 1927 bol zo severnej strany pristavaný kláštor redemptoristov.

V súčasnosti tak zo stredovekých detailov môžeme obdivovať už len pekne zachovaný gotický ústupkový portál s hlavicami zdobenými rastlinnými motívmi. Jeden zo svorníkov odstránenej gotickej klenby s reliéfom hlavy Krista je zamurovaný nad schodmi do veže. V interiéri sa zachovala vzácna bronzová krstiteľnica zo 14. storočia, ktorú zhotovili v známej spišskonovoveskej dielni.

Nad barokovou klenbou sa zachovali staré omietky s odtlačkami pôvodných omietkoch so zvyškami nástenných malieb. Doposiaľ nebol realizovaný ich podrobnejší výskum.

GPS: 49.057733322, 20.324985981

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5805).

esteban