Dobšiná

Hneď dve stredoveké stavby v sebe skrýva evanjelický kostol v Dobšinej. Neogotická prestavba z roku 1891 zakrýva pôvodnú gotickú kaplnku zo 14. storočia a neskorogotický kostol z konca 15. storočia.

Najstaršou známou sakrálnou stavbou v Dobšinej bola Kaplnka sv. Valentína z prvej polovice 14. storočia, ktorá slúžila tu usadeným nemeckým baníkom. Banícka osada sa rýchlo rozvíjala a v 15. storočí získala  mestské práva.

V roku 1480 postavil nový kostol v tesnej blízkosti staršej kaplnky. Vďaka bohatstvu plynúcemu z baníctva išlo podľa všetkého o pomerne veľkú a reprezentatívnu jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom. Chrám následne vyzdobili hodnotnými nástennými maľbami.

V roku 1584 mesto i kostol vyplienili turecké vojská. Do podoby areálu s dvojicou sakrálnych stavieb zasiahla výrazná prestavba v roku 1641, kedy bol kostol s kaplnkou prepojený do jedného objektu.

Ďalšie rozšírenie s cieľom zvýšiť kapacitu chrámu sa realizovalo v roku 1727, kedy pristavali bočné lode zo severnej i južnej strany, čím kostol získal pôdorys kríža. O niečo neskôr bol na západnej strane chrám prepojený s dovtedy samostatne stojacou vežou.

Dnešný vzhľad získal objekt v roku 1891, kedy prešiel rozsiahlou neogotickou prestavbou podľa projektu architekta Karola Benkóa z Budapešti. V roku 1902 vymaľoval interiér kostola gotizujúcimi vegetatívnymi ornamentmi viedenský maliar Willibald Wolfram, ktorý žil v Rožňave.

Stredoveká podoba prestavaného chrámu sa dnes najlepšie zachovala v presbytériu, pričom gotické prvky boli prezentované len v roku 2004. Nájdeme tu pôvodné okná s kamennou kružbou i sčasti zachované neskorogotické nástenné maľby, ktorých tematika odrážala nemeckí pôvod tunajších obyvateľov.

Najlepšie to dokazuje na Slovensku ojedinelý obraz rehoľníčky, mystičky a vzdelankyne sv. Hildegardy z Bingenu (1098 – 1179), ktorá bola veľmi uctievaná v nemeckom prostredí. Je namaľovaná na ľavej strane víťazného oblúka, pričom na opačnej strane je zobrazený jeden z najvýznamnejších učencov a učiteľ cirkvi sv. Hieronymus vyťahujúci tŕň z laby leva. Identifikáciu svätice ako sv. Hildegardy potvrdili aj odborníci z Nemecka, ktorý kostol osobne navštívili.

Na víťaznom oblúku sa nachádza monumentálny obraz Korunovania Panny Márie doplnený štyrmi anjelmi hrajúcimi na hudobné nástroje. Steny svätyne zdobili zrejme scény zo života Krista, ako o tom svedčí časť obrazu Ukrižovania, z ktorého zostala len ľavá ruka Krista a postava zloducha, duše ktorého  sa zmocňujú ruky diabla. Na južnej strane presbytéria nájdeme dve postavy svätíc, sv. Michala archanjela a takisto zvyšok rozmernej maľby Krista – Sudcu v mandorle, z ktorej sa však zachovali len Ježišove chodidlá. Pri reštaurovaní sa podarilo objaviť a prezentovať aj kompletné neskorogotické okno na južnej strane presbytéria s peknou kamennou kružbou.

Výskum a obnova dobšinského kostola zďaleka ešte neskončili a tak sa môžeme v budúcnosti dočkať ešte ďalších prekvapení.

GPS: 48.819577124, 20.364140868

Zdroje:
- http://oz-goticka-cesta.webnode.sk
- www.ecavdobsina.sk
- https://sk.wikipedia.org
- www.dobsincan.estranky.sk
- https://gemer.korzar.sme.sk
- www.praveorechove.com

esteban