Kostoly spod zeme (strana 7)

Podhorany-Sokolníky

V rokoch 1964 - 65 tu boli počas archeologického prieskumu odkryté zvyšky pôvodne románskeho kostolíka sv. Michala z 11. - 12. storočia.

Žilina - farský kostol

V rokoch 2000 - 2001 odkryli pri južnej stene presbytéria katedrály v Žiline základy svätyne staršieho kostola datovaného do prvej tretiny 13.storočia.

Rimavská Sobota

V rokoch 1993 - 97 odkryl archeologický výskum pod vedením Istvána B. Kovácsa základy zaniknutého gotického kostola v Rimavskej Sobote.

Sereď

V roku 2005 odkryli na nádvorí budovy mestského úradu tri piliere zaniknutého gotického kostola zo 14. storočia.

Zvolen - románska bazilika

V 60. rokoch 20. storočia objavili archeológovia pod vedením Š. Schönweitzovej-Tóthovej pri výskume Zvolenského hradu základy románskej baziliky.

Hontianske Tesáre-Patkôš

V roku 1991 odkryl archeológ Václav Hanuliak na poli pri osade Patkôš pri Hontianskych Tesároch základy pôvodne románskeho kostolíka z 12. storočia.

Kežmarok - Kostol sv. Alžbety

Pri výskume v rokoch 1964 - 67 odkryl archeológ Belo Polla na nádvorí mestského hradu v Kežmarku základy Kostola sv. Alžbety z 13. storočia.

Martin - rotunda

V rokoch 1942 - 43 odkryl archeológ V. Budinský-Krička pri ranogotickom Kostole sv. Martina v Martine zvyšky základov staršej románskej rotundy.

Zbehy

V rokoch 1967 - 1968 odkryl archeológ Alexander Ruttkay pri obci Zbehy vlokalite Pod Lesneky základy románskeho kostolíka spolu so zvyškami stredovekej osady z 12. storočia.

Trenčín - základy kláštora

V rokoch 1996 - 97 odkryl archeologický výskum Martina Bóna a Slavomíra Katkina pri stavbe pobočky ČSOB na Vajanského ulici základy stredovekej sakrálnej stavby, ktorá bola identifikovaná ako kláštorný kostol františkánov.