Vinné-Senderov

V rokoch 1974 - 1977 odkryl archeológ Belo Polla na kopci nad Zemplínskou šíravou zvyšky jednoloďového stredovekého kostolíka. V uplynulých rokoch bola táto lokalita opätovne preskúmaná a pamiatkovo prezentovaná.

Kostolík postavili na terase pod vrcholom kopca pri obci Vinné zrejme niekedy v druhej tretine 13. storočia ako neveľké jednolodie so štvorcovým presbytériom a severnou sakristiou. Belo Polla kostolík po svojom výskume datoval už do obdobia 11. - 12. storočia.

Keď počas bojov oligarchov proti kráľovi Karolovi Róbertovi vypálili Omodejovci v roku 1312 neďaleký hrad Vinné, a tak je pravdepodobné, že k ujme mohol prijsť aj kostolík na Senderove, stojaci vo výhodnej polohe.

Stavba s patrocíniom sv. Kríža sa spomína v roku 1336 v súvislosti s pustovníkmi, čo potvrdzuje aj ďalšia listina z roku 1418, v ktorej sa žiada o znovupostavenie kaplnky, ktorú museli pustovníci opustiť kvôli schizmatikom 40 rokov predtým. Zánik stavby datoval archeologický výskum do 15. storočia.

Pri výskume bolo taktiež zistené, že steny kostolíka boli maľované viacerými farbami a podarilo sa objaviť aj viaceré opracované články objektu, ako napríklad kamenné ostenie malého, ešte románskeho okienka či torzo kamenného leva.

Po výskume v 70. rokoch bola lokalita opustená a postupne zarástla vegetáciou. Do obnovy kostolíka sa pustili dobrovoľníci okolo Patrika Cimpricha v roku 2012 a odvtedy sa im podarilo vyčistiť miesto, uskutočniť revízny výskum, ktorý doplnil poznatky získané Belom Pollom, ako aj vyznačiť pôdorys stavby. Taktiež boli osadené informačné a smerové tabule, ktoré sprístupňujú miesto turistom.

Senderov sa stal 450. kostolíkom na Apsida.sk.

GPS: 48.799952433, 21.984001994

Zdroje:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Kostolík na Facebook-u
- www.vinne.sk/zrucaniny-klastora

esteban

Súvisiace články: Teší ma, že to miesto... (rozhovor s P. Cimprichom)