Zvolen - románska bazilika

Pri výskume Zvolenského hradu v rokoch 1965 - 68 objavili archeológovia pod vedením Štefánie Schönweitzovej-Tóthovej časť základov románskej sakrálnej stavby. Dnes je v dlažbe na nádvorí prezentovaný pôdorys jej severnej lode dlhej 23 metrov a ukončenej polkruhovou apsidou.

Išlo podľa všetkého o trojloďovú románsku baziliku z prvej polovice 13. storočia, ktorá bola súčasťou kráľovskej kúrie Bela IV.. Tá sa spomína aj s Kaplnkou sv. Mikuláša v roku 1325.

Zmienka o Kostole sv. Mikuláša vo Zvolene sa nachádza v listine Bela IV. z roku 1263 a v staršej literatúre sa stotožňoval so stavbou v Sliači-Hájnikoch. Slúžil zrejme ako chrám hradskej farnosti, pričom do úvahy pripadá aj možnosť, že ho postavili už v 12. storočí.

Bazilika bola na východnej strane ukončená trojicou polkruhových apsíd, čím sa odlišovala od okolitých románskych bazilík stredoslovenského banského okruhu, ktoré mali zvyčajne hlavnú loď ukončenú kvadratickou svätyňou. Stavba podobného pôdorysu bola objavená pod gotickým kostolom kláštora v Hronskom Beňadiku.

Obytným priestorom kúrie bola podľa všetkého obdĺžniková stavba, ktorá sa pripája k severnému múru kostola. Jej východná stena je taktiež prezentovaná v dlažbe.

Kúriu s bazilikou zbúrali v súvislosti s výstavbou súčasného hradu, ktorá sa začala v roku 1370.

GPS: 48.572876789, 19.127264321

PS: Je zarážajúce, že na Zvolenskom hrade si nekupite žiadnu publikáciu o samotnej stavbe a jej histórii. Hrad slúži ako expozícia Slovenskej národnej galérie, ktorá ako kultúrna inštitúcia zjavne nepovažuje za potrebné ponúknuť návštevníkom aj tento typ informácií.

Zdroje:
- Schönweitzová, Š.: Archeologický výskum v areáli Zvolenského zámku. In: Monumentorum tutela - Ochrana pamiatok č. 8, str. 253 - 278.
- Plaček, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Slovart, Bratislava 2007.
- Lalíková, M. - Miňo, M.: Archeologicko-historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene. In: Archaeologia historica 33/2008, str. 321 - 329.

esteban

Za pomoc ďakujeme pánovi J. Kováčovi z Partizánskeho.