Jelšava-Hradovisko

V areáli staršieho hradu nad Jelšavou, v polohe zvanej Hradovisko, sa zachovali zvyšky múrov polygonálneho presbytéria gotického kostola. Keďže sa tu nerobil podrobnejší výskum, nie je jasné, kedy stavba vznikla. Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že o stavbe sa nezachovali písomné zmienky.

Hrad sa spomína prvýkrát už v roku 1243 a vybudovať ho dal podľa všetkého uhorský kráľ niekedy na prelome 12. a 13. storočia. Išlo o drevo-zemný objekt opevnený valmi a priekopami. Svoju funkciu stratil ešte v poslednej tretine 13. storočia.

Polygonálny tvar presbytéria sa v tomto regióne objavuje niekedy na prelome 13. a 14. storočia a vyskytuje sa počas celého obdobia gotického slohu. Výstavba kostola svedčí o tom, že toto miesto nebolo opustené ani po zániku hradu.

V polovici 15. storočia sa na mieste zaniknutého hradu usadili bratríci a vybudovali si tam svoju pevnosť s využitím starších valov a zrejme aj existujúceho kostola.

Pevnosť bratríkov bola podľa všetkého zničená okolo roku 1461, kedy boli ich sily v Gemeri porazené. Archeologický výskum objavil stopy po silnom požiari, ktorý zničil zrubový objekt s kamennou podmurovkou, ako aj mince kráľa Ladislava Pohrobka (1453 - 57). Stopy po mladšom osídlení sa nenašli, čo by naznačovalo, že zanikol aj kostol.

GPS: 48.635351198, 20.233774781

Zdroje:
- Skalská, M.: Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Matica slovenská, Martin 2009.
- Olexa, L. - Tököly, G.: Zisťovací výskum na stredovekej lokalite Hradovisko v Jelšave. In: AVANS, roč. 1976, str. 206 - 208.

esteban