Kostoly spod zeme (strana 6)

Vinné-Senderov

V rokoch 1974 - 1977 odkryl archeológ Belo Polla na kopci nad Zemplínskou šíravou zvyšky stredovekého kostolíka. V uplynulých rokoch bola táto lokalita opätovne preskúmaná a pamiatkovo prezentovaná.

Spišská Kapitula - Kaplnka sv. Ondreja

V roku 1975 odkryl archeologický výskum vedený A. Vallašekom pri Katedrále sv. Martina časť muriva zaniknutej Kaplnky sv. Ondreja. Tú postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia a zbúrali v roku 1777.

Trebišov

V lete roku 1979 boli v Trebišove preskúmané základy románskeho kostolíka s patrocíniom sv. Ducha. Objavili ich náhodne v areáli dnešného Mestského hospodárskeho strediska.

Vyšná Myšľa - Koscelek

V rokoch 1996 - 1998 odkryl archeologický výskum Ladislava Olexu a PetraTajkova na zalesnenej vyvýšenine nad riekou Olšava zvyšky zaniknutého kostolíka z 13. storočia.

Jelšava-Hradovisko

V areáli staršieho hradu nad Jelšavou, v polohe zvanej Hradovisko, sa zachovali zvyšky muriva polygonálneho presbytéria gotického kostola.

Devín - rotunda

V rokoch 1921 - 22 vo východnej časti devínskeho hradiska objavil I. L. Červinka základy rotundy. Pôvodne ju považovali za novovekú vežu alebo veterný mlyn.

Devín - ranokresťanská svätyňa

Neveľká murovaná stavba z konca 4. storočia je považovaná za najstaršiu známu kresťanskú svätyňu na našom území.

Dechtice - Katarínka

V roku 2005 objavili pri výskume zrúcaniny barokového kláštorného Kostola sv. Kataríny v katastri obce Dechtice základy neveľkej gotickej kaplnky.

Podhorany-Sokolníky

V rokoch 1964 - 65 tu boli počas archeologického prieskumu odkryté zvyšky pôvodne románskeho kostolíka sv. Michala z 11. - 12. storočia.

Žilina - farský kostol

V rokoch 2000 - 2001 odkryli pri južnej stene presbytéria katedrály v Žiline základy svätyne staršieho kostola datovaného do prvej tretiny 13.storočia.