Kostoly spod zeme (strana 6)

Nitra-Zobor

Zatiaľ len niekoľko základových múrov a sekundárne použitých stavebných prvkov poznáme zo stredovekého Kláštora sv. Hypolita na Zobore pri Nitre. Jeho história pritom siaha minimálne do 11.

Trnava - románsky karner

V roku 2008 objavili archeológovia Klára Kuzmová a Erik Hrnčiarik v bezprostrednej blízkosti Baziliky sv. Mikuláša zvyšky románskeho karnera z 13. storočia. Po výskume ukončenom v roku 2010 bola stavba provizórne zakrytá a sprístupnená.

Komjatná

V roku 1982 odkryl archeológ Václav Hanuliak v obci Komjatná základy zaniknutého stredovekého kostolíka datovaného až do 12. storočia. Lokalita je dnes pekne prezentovaná, vrátane zaujímavých informačných panelov.

Vinné-Senderov

V rokoch 1974 - 1977 odkryl archeológ Belo Polla na kopci nad Zemplínskou šíravou zvyšky stredovekého kostolíka. V uplynulých rokoch bola táto lokalita opätovne preskúmaná a pamiatkovo prezentovaná.

Spišská Kapitula - Kaplnka sv. Ondreja

V roku 1975 odkryl archeologický výskum vedený A. Vallašekom pri Katedrále sv. Martina časť muriva zaniknutej Kaplnky sv. Ondreja. Tú postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia a zbúrali v roku 1777.

Trebišov

V lete roku 1979 boli v Trebišove preskúmané základy románskeho kostolíka s patrocíniom sv. Ducha. Objavili ich náhodne v areáli dnešného Mestského hospodárskeho strediska.

Vyšná Myšľa - Koscelek

V rokoch 1996 - 1998 odkryl archeologický výskum Ladislava Olexu a PetraTajkova na zalesnenej vyvýšenine nad riekou Olšava zvyšky zaniknutého kostolíka z 13. storočia.

Jelšava-Hradovisko

V areáli staršieho hradu nad Jelšavou, v polohe zvanej Hradovisko, sa zachovali zvyšky muriva polygonálneho presbytéria gotického kostola.

Devín - ranokresťanská svätyňa

Neveľká murovaná stavba z konca 4. storočia je považovaná za najstaršiu známu kresťanskú svätyňu na našom území.

Dechtice - Katarínka

V roku 2005 objavili pri výskume zrúcaniny barokového kláštorného Kostola sv. Kataríny v katastri obce Dechtice základy neveľkej gotickej kaplnky.