Kostoly spod zeme (strana 6)

Vyšná Myšľa - Koscelek

V rokoch 1996 - 1998 odkryl archeologický výskum Ladislava Olexu a PetraTajkova na zalesnenej vyvýšenine nad riekou Olšava zvyšky zaniknutého kostolíka z 13. storočia.

Jelšava-Hradovisko

V areáli staršieho hradu nad Jelšavou, v polohe zvanej Hradovisko, sa zachovali zvyšky muriva polygonálneho presbytéria gotického kostola.

Devín - rotunda

V rokoch 1921 - 22 vo východnej časti devínskeho hradiska objavil I. L. Červinka základy rotundy. Pôvodne ju považovali za novovekú vežu alebo veterný mlyn.

Devín - ranokresťanská svätyňa

Neveľká murovaná stavba z konca 4. storočia je považovaná za najstaršiu známu kresťanskú svätyňu na našom území.

Dechtice - Katarínka

V roku 2005 objavili pri výskume zrúcaniny barokového kláštorného Kostola sv. Kataríny v katastri obce Dechtice základy neveľkej gotickej kaplnky.

Podhorany-Sokolníky

V rokoch 1964 - 65 tu boli počas archeologického prieskumu odkryté zvyšky pôvodne románskeho kostolíka sv. Michala z 11. - 12. storočia.

Žilina - farský kostol

V rokoch 2000 - 2001 odkryli pri južnej stene presbytéria katedrály v Žiline základy svätyne staršieho kostola datovaného do prvej tretiny 13.storočia.

Rimavská Sobota

V rokoch 1993 - 97 odkryl archeologický výskum pod vedením Istvána B. Kovácsa základy zaniknutého gotického kostola v Rimavskej Sobote.

Sereď

V roku 2005 odkryli na nádvorí budovy mestského úradu tri piliere zaniknutého gotického kostola zo 14. storočia.

Zvolen - románska bazilika

V 60. rokoch 20. storočia objavili archeológovia pod vedením Š. Schönweitzovej-Tóthovej pri výskume Zvolenského hradu základy románskej baziliky.