Spišská Kapitula - Kaplnka sv. Ondreja

V roku 1975 odkryl archeologický výskum vedený A. Vallašekom severozápadne od Katedrály sv. Martina časť muriva zaniknutej rotundy - Kaplnky sv. Ondreja. Tú postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia a zbúrali v roku 1777.

Išlo o jednoduchú valcovú stavbu bez apsidy menších rozmerov, keď jej priemer bol približne 460 cm s hrúbkou muriva 120 cm. Funkcia stavby zatiaľ nie je známa.

Pri objave bol objekt pôvodne stotožnený s inou zaniknutou stavbou - Kaplnkou Panny Márie a datovaný pomerne široko do obdobia od polovice 11. do polovice 13. storočia.

Polohu a pôdorys stavby potvrdil v posledných rokoch aj georadarový prieskum.

GPS: 49.000689592, 20.740519166

Zdroje:
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Janovská, M. - Olejník, V.: Príspevok k budovaniu opevnení po mongolskom vpáde na Spiši. In: Achaeologia historica 40, č. 2, 2015, str. 613 - 637. 

esteban