Žilina-Rudiny - gotická kaplnka

V roku 1995 boli pri archeologickom výskume Kostola sv. Štefana v Žiline-Rudinách objavené zvyšky stredovekej pohrebnej kaplnky, ktorá slúžila aj ako karner.

Kaplnku postavili na už existujúcom staršom cintoríne pri kostole zrejme niekedy koncom 14. alebo začiatkom 15. storočia. Išlo o stavbu s takmer štvorcovým pôdorysom (5 m x 4,8 m) s menším výklenkom (apsidkou) na západnej strane. Na východnej strane zosilňovali statiku objektu nárožné oporné piliere.

Kaplnka slúžila cca do polovice 16. storočia, kedy ju nahradila neďaleká, dodnes zachovaná renesančná stavba, na ktorú použili ako stavebný materiál aj kamene z gotickej kaplnky

Archeológovia našli pri výskume množstvo kostí vo vnútornom priestore i pri múroch zvonka, čo svedčí, že sa objekt využíval (aj) ako karner.

Objavená stavba bola identifikovaná ako pohrebná Kaplnka Božieho tela, ktorá sa spomína v mestských záznamoch v 15. a 16. storočí. Nie všetci odborníci sa s týmto určením stotožňujú, keď namietajú, že takéto kaplnky boli strediskami združení remeselníkov a zvyčajne sa preto stavali pri farských kostoloch.

Preto predpokladajú, že v Žiline stála táto kaplnka pri dnešnom farskom kostole, neďaleko ktorého sa ešte v 19. storočí spomína rotunda. Tento názor by podporovala aj skutočnosť, že Kaplnka Božieho tela sa označuje v dobových prameňoch aj ako kostol, čo pri stavbe s pôdorysom cca 5x5 m nie je celkom reálne.

GPS: 49.216058837, 18.727167249

Zdroje:
- Moravčík, J.: Žilina - centrum severného Slovenska od praveku po stredovek. Žilina, rok vydania neuvedený.
- Moravčík, J. - Škvarnová, M. - Krušinský, Š.: História Žiliny 2. Kostol svätého Štefana - kráľa. EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2002.
- Štefánik, M. - Lukačka, J. a kol.: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Historický ústav SAV, Bratislava 2010.

esteban