Vyšná Myšľa - Koscelek

V rokoch 1996 - 1998 odkryl archeologický výskum Ladislava Olexu a Petra Tajkova na zalesnenej vyvýšenine nad riekou Olšava južne od obce Nižná Myšľa zvyšky zaniknutého ranogotického kostolíka z 13. storočia.

Kostolík patril stredovekej osade, ktorá v týchto miestach existovala podľa nálezov v obdobé 12. - 15. storočia a zničená bola zrejme začiatkom 2. polovice 15. storočia počas bojov s bratríkmi.

Samotný kostolík postavili niekedy koncom 13. storočia vo vyvýšenej polohe, ktorá dnes nesie podľa neho meno Koscelek. Išlo o ranogotickú stavbu s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom a neskoršie pristavanou severnou sakristiou. Statiku západného priečelia spevňovali nárožné oporné piliere, ktoré neskoršie doplnili ďalšou dvojicou pilierou po stranách západného vstupu.

Stavba prežila zničenie osady a slúžila svojmu účelu aj v nasledujúcich storočiach. Na príkostolnom cintoríne boli objavené hroby až z 18. storočia. Táto skutočnosť je potvrdená aj kanonickou vizitáciou z roku 1769, ktorá spomína v lesom južne od Nižnej Myšle Kostol sv. Márie Magdalény. Ten mali v správe jezuiti z Košíc a sv. omše sa konali dvakrát ročne.

K spustnutiu objektu a zrejme aj k rozobraniu jeho muriva tak muselo dojsť až neskoršie.

Po archeologickom výskume sa vďaka úsiliu archeológov podarilo prezentovať odkryté základy vymurovaním obvodových múrov. V súčasnosti je pri kostolíku osadená informačná tabuľa a kríž. Z obce Nižná Myšľa vedie k nemu značená trasa.

GPS: 48.611015517, 21.376658678

Zdroje:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.

esteban