Blog (strana 8)

Sila malej kvapky... (o kostolíku v Kšinnej)

Vybrali sme sa tam na výlet práve kvôli tomuto kostolíku, ktorý stráži dedinku z malého návršia. Je to statočný kostol.

Miesto, kde sa stretli nebo a zem... (o zrúcanine kostolíka v Haluziciach)

Oči mi skĺzavali po múroch a opäť som pohľadom blúdila k nebeskejklenbe. V tej chvíli a na tom mieste bola tou najskvostnejšou, akou samohol kostolík honosiť.

Ako sme si odskočili na samý juh Gemera

Po chodníčku sme sa vybrali kúsok za pole, kde sa nám naskytol pohľad,že aj ja som na chvíľu prestala skákať po suchých kôpkach slamy a len stichou bázňou sledovala ten výjav.

Folklórny výlet do Ludrovej

Príležitosťou pre zmapovanie ranogotického kostolíka v Ludrovej-Kútoch sa stal najväčší folklórny festival vo Východnej.

Prelomový výlet do Dražoviec

Stačilo pár krokov a akoby ktosi zamával čarovným prútikom a zmazalobrovský priestor, ktorý nás od samotného kostolíka vzdaľoval.

Dva rozdielne výlety do Kostolian pod Tribečom

Zbehlo sa to takto: ako každý rok, aj tento sme vzhľadom na blížiaci sasviatok Všechsvätých vybrali do rodnej dedinky mojej mami navštíviťrodinu a cintoríny.

Za "veľkým" kostolom v Diakovciach

Niet nad šarm malých kostolíkov. To je jedna z mojich neotrasiteľných teórií. Tak káže estetika mojej duše. A nepustí. Pravidlá však majú aj svoje výnimky.

Tichý svedok čias (o kostolíku v Kostoľanoch pod Tribečom)

Tisíc rokov skrytých v múroch kostola. Tisíc rokov poznania a spomienok. Tisíc rokov...

Premrznutý výlet do Rohoviec

Bolo skoré ráno v sobotu. Niet vďačnejšieho dňa na výlety. Päť dní medzi múrmi kancelárie vymením za múry kostolíkov bez váhania. Stačilo si len vybrať. Žreb padol na Rohovce.

Cesta do Dobrej Nivy

Vypestovali sme si taký milý zvyk. Vždy, keď sa vraciame z východu, zastavíme sa vo Zvolene a obeháme, čo okolie, čas a spoje dovolia.