Blog (strana 6)

Lekcia poznania (o kostolíku v Kline nad Bodrogom)

V podstate som vôbec netušila, kam vlastne mierime. Tak ako som netušila, akú lekciu poznania má pre mňa malý kostolík nachystanú.

O cene námahy (aj o kostolíku v Jalšovom)

Ale už počas tohto výstupu som vedela, že to bude jazda mojej porážky.Ten zarážajúci pocit udrel v plnej sile. Sile, ktorá by bola schopná mipodlomiť kolená, len čo sme vystúpili z auta.

Múry okolo nás (o kostolíku v Zolnej)

Bol to pekný pohľad na pekný kostolík. Zaujal už z diaľky. Vybehla somprístupovou cestičkou a so zdvihnutou hlavou podrobovala jeho múrydôkladným prieskumom.

Kostolíkový trojboj medzi vinicami

Trojboj - žiadné iné označenie výletu, ktorý sme absolvovali začiatkom septembra by nebol výstižnejší. Obehnúťza deň tri kostolíky a zažiť všetky peripetie spojené s takýmto putovaním, si vyžadujenielen športového ducha.

Nie väčšie ako pieskovisko (aj o zaniknutom kostolíku na Devíne)

Pre mňa bol a stále je každý vstup do kostola ako dôverná návšteva. No čím okázalejšie boli priestory, ktoré ma prijímali, tým zložitejšie bolo pre mňa nájsť v nich hostiteľa.

Výlet do Dechtíc s milým privítaním

V tú sobotu sme sa prebudili do nie práve príjemného daždivéhorána. Mrzelo nás to nielen kvôli Dechticiam, ktoré boli prvou položkou na plánetoho dňa, ale i kvôli Katarínke-ruinám kláštora.

Upršaný výlet do Babinej a Sásy

Keď sme konečne dorazili na miesto určenia, boli sme veľmi vďační, ženebesia sa zľutovali. Ale nám už nič podobné nemohlo pokaziťnáladu. Zazreli sme totiž kostolík, a už len samotný fakt, že k nemuviedla cestička pekne stúpajúca, bolo akoby darčekom na zmierenie.

Bleskový výlet do Grinavy

Výlet do Grinavy (Pezinka-Mysleníc) môžem s prehľadom zaradiť medzi tienajrýchlejšie a najneplánovanejšie výpravy za kostolíkmi, aké sme vôbeckedy zažili.

Poznaj sám seba (o kostolíku v Čečejovciach)

Jedno malé zamyslenie a otrasenie mojim presvedčením mipriniesla i návšteva kostolíka v dedinke Čečejovce. Možno i preto, žebola práve Biela sobota.

Hudobný výlet s prekvapením v Trstíne

Život je plný prekvapení. Mňa jedno z takýchto prekvapení čakalo pri výlete do dedinkyTrstín, kde sme sa vybrali pozrieť miestny kostolík.