Blog (strana 10)

14. zastavenie - Ježiša pochovávajú

ROHOVCE - nevinný vinník. Rohovce sú kostolík, ku ktorému ma viažu obrovské výčitky. Stal sa totiž obeťou skutočností, na ktorých nenesie žiadnu vinu, ale na základe nich sa pre nás stal symbolom zmarených a nepodarených výletov.

13. zastavenie - Ježiša skladajú z kríža

LÚČKA - kameň po kameni.

12. zastavenie - Ježiš na kríži zomiera

GOMBASEK –umierať zaživa.

11. zastavenie - Ježiša pribíjajú na kríž

ŠÁMOT – bezmocný a sám.

10. zastavenie - Ježišovi zvliekajú šaty

ŠEBASTOVCE – zahanbený proti svojej vôli.

8. zastavenie - Ježiš napomína plačúce ženy

ARDOVO - kde niet už pre nás živej duše

6. zastavenie - Veronika podáva Pánovi Ježišovi šatku

KATARÍNKA - miesto, kde každý pozná každého.

5. zastavenie - Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

DECHTICE, BELUJ a mnohé ďalšie, pri ktorých sme stretli našich Šimonov...