Zoznam kostolov (strana 7)

Liptovská Sielnica

Až do polovice 70. rokov minulého storočia stál v obci Liptovská Sielnica gotický Kostol Panny Márie. Zbúrali ho v súvislosti s výstavbou priehrady Liptovská Mara.

Vrakúň

Kostol stojaci na najvyššom mieste obce predstavuje napriek neskorším prestavbám peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry na Žitnom ostrove.

Nová Baňa - farský kostol

Pohnuté osudy Kostola Narodenia Panny Márie do značnej miery zmazali jeho stredovekú podobu, ktorá sa zachovala už len v hrubých rysoch.

Nitrianska Blatnica

Rotunda na úpätí vrchu Marhát v lesoch nad obcou patrí medzi najstaršie zachované kostolíky na Slovensku a jej pôvod siaha až k Veľkej Morave.

Ľubica

V obci Ľubica nájdeme najväčší dvojloďový kostol Spiša, ktorého počiatky siahajú ešte do začiatku druhej polovice 13. storočia.

Ráztočno

Neveľký ranogotický kostol v areáli cintorína si aj napriek prestavbám zachoval veľa zo svojej pôvodnej podoby, vrátane zaklenutia presbytéria.

Vlachovo

V dedinke Vlachovo sa dodnes zachoval pôvodne gotický kostolík, stredoveký pôvod stavby však po prestavbách už veľa nepripomína.

Dubovec

Už len hrubá stavba bez architektonických detailov sa zachovala z pôvodne gotického Kostola sv. Ladislava. Stredovekú podobu zmazali viaceré prestavby od 17. storočia.

Pečenice

Kostol postavili niekedy okolo polovice 13. storočia ako pomerne veľkú stavbu v podobe jednolodia s kvadratickou apsidou zaklenutou valenou klenbou, nad ktorou je veža.

Krušovce

Monumentálny dvojvežový kostol z 13. storočia dlho skrýval pod barokovou fasádou veľmi dobre zachované románske jadro, bohaté architektonické detaily a kvalitné stredoveké fresky.