Kostolíky na Slovensku (strana 30)

Belá-Dulice

Kostolík postavili niekedy v priebehu prvej polovice 14. storočia ako pomerne jednoduchú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou.

Rohovce

Kostolík bol postavený niekedy v polovici 13. storočia ako jednoduchá stavba s obdĺžnikovou loďou a podkovovitou apsidou.

Prihradzany

Rotundu postavili pravdepodobne niekedy v prvej polovici 13. storočiaako pútnickú kaplnku. Išlo asi o rovnakú staviteľskú dielňu, ktorápostavila aj neďalekú rotundu v Šiveticiach.

Bojnice - kaplnka

Kaplnku postavili ako jednoduchú obdĺžnikovú stavbu niekedy v 14. storočípri farskom kostole. V 15. storočí ju dal rod Noffryovcov prestavať ako svoju pohrebnú kaplnku zasvätenú sv. Žofii.

Visolaje

Menej známy gotický kostolík postavili niekedy začiatkom 14. storočia v dominantnej polohe a spomína sa už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.

Doľany - kaplnka

Gotická kaplnka stojaca na kopci nad obcou je prepojená s prírodnou jaskyňou a je známa ako pútnické miesto.

Skalica

Rotundu postavili asi v prvej tretine 11. storočia v areáli hrádku a slohovo je príbuzná českým rotundám tohto obdobia. Dnes slúži ako múzeum.

Kožuchov

Kostolík z 13. storočia stojaci v obci pri hlavnej ceste patrí medzi menej známe románske stavby Slovenska, kde doteraz nebol realizovaný podrobnejší výskum.

Dražkovce

Kostol postavili vo vyvýšenej polohe niekedy okolo roku 1300 a tvorí výraznú dominantu krajiny.

Ratnovce

Kostolík postavili v dominantnej polohe na kopci niekedy na prelome 13. a 14. storočia ako ranogotickú stavbu s kvadratickým presbytériom a západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou.