Kostolíky na Slovensku (strana 28)

Babiná

Kostolík postavili niekedy okolo roku 1250 ako jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou a kvadratickým presbytériom, ktoré 18. storočí nahradili barokovou svätyňou.

Radatice-Meretice

Kostolík postavili na vyvýšenine niekedy pred rokom 1300 a spolu s neďalekým kostolíkom v časti Radačov tvoria peknú dominantu obce.

Liptovský Mikuláš-Okoličné

Kostol, ktorý dal postaviť kráľ Matej Korvín, je v regióne Liptov jedinečnou stavbou a aj v rámci celého Slovenska patrí medzi najvýznamnejšie a najreprezentatívnejšie stavby neskorej gotiky.

Čoltovo

Gotický kostolík na okraji obce predstavuje zďaleka viditeľnú dominantu gemerskej krajiny.

Svinica

Pôvodný románsky kostolík z polovice 12. storočia prestavali v období gotiky a vyzdobili netradičnými freskami.

Stará Halič

Neskororománsky kostolík dal postaviť podľa všetkého niekedy v tretej štvrtine 13. storočia Dionýz, zakladateľ rodu Lossonczyovcov.

Jastrabá

Opevnený kostolík na vyvýšenine predstavuje peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry s viacerými zaujímavými detailmi.

Batizovce

Neskororománsky kostolík neďaleko Svitu sa môže pochváliť pekným ústupkovým portálom a zaujímavými nástennými maľbami.

Bíňa

Kostol dal ako súčasť kláštora premonštrátov postaviť okolo roku 1200 komes Omodej z rodu Hunt-Poznan. Išlo o reprezentatívnu stavbu s dvojvežovým priečelím a trojicou východných apsíd.

Švábovce

Ranogotický kostolík tvorí výraznú dominantu obce a v interiéri sa zachovali aj hodnotné stredoveké nástenné maľby.