Kostolíky na Slovensku (strana 28)

Svinica

Pôvodný románsky kostolík z polovice 12. storočia prestavali v období gotiky a vyzdobili netradičnými freskami.

Stará Halič

Neskororománsky kostolík dal postaviť podľa všetkého niekedy v tretej štvrtine 13. storočia Dionýz, zakladateľ rodu Lossonczyovcov.

Jastrabá

Opevnený kostolík na vyvýšenine predstavuje peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry s viacerými zaujímavými detailmi.

Batizovce

Neskororománsky kostolík neďaleko Svitu sa môže pochváliť pekným ústupkovým portálom a zaujímavými nástennými maľbami.

Bíňa

Kostol dal ako súčasť kláštora premonštrátov postaviť okolo roku 1200 komes Omodej z rodu Hunt-Poznan. Išlo o reprezentatívnu stavbu s dvojvežovým priečelím a trojicou východných apsíd.

Švábovce

Ranogotický kostolík tvorí výraznú dominantu obce a v interiéri sa zachovali aj hodnotné stredoveké nástenné maľby.

Podolínec

Osembokú rotundu s podkovovitou apsidou postavili niekedy v 13. storočí pravdepodobne ako pútnickú kaplnku pri dôležitej ceste do Starej Ľubovne a do Poľska.

Žehra

Jeden z najkrajších kostolíkov na Slovensku tvorí výraznú dominantu krajiny a pochváliť sa môže aj vzácnymi freskami.

Modrová

Kostolík postavili v mierne vyvýšenej polohe ako jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou. Podľa cirkevných prameňov sa tak malo stať v roku 1157.

Bijacovce

Kostolík postavili tesne po polovici 13. storočia v ranogotickom slohu. V interiéri sa zachovali fresky, ktoré radíme medzi najhodnotnejšie maľby tzv. krásneho slohu na Slovensku.