Timoradza

Patrocínium: sv. Ondreja

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: v obci pri rieke Bebrava

Stručný popis: románskogotický kostolík s pozdĺžnou loďou, predĺženou, polkruhovo ukončenou apsidou, severnou sakristiou a západnou vežou

História
Kostolík postavili na brehu riečky Bebrava niekedy v priebehu druhej polovice 13. storočia ako jednolodie s predĺženou apsidou, severnou obdĺžnikovou sakristiou a západnou vežou. Predstavuje prepojenie románskeho slohu (pôdorys s apsidou) a gotického slohu (lomené oblúky okien a víťazného oblúka).
V priebehu 16. storočia sa realizovalo viacero stavebných úprav objektu. K roku 1501 je datovaná "výstavba" kostola a fary, ktorú financovala Barbora, vdova po Andrejovi Dánffym. Išlo podľa všetkého len o prestavbu už existujúceho chrámu, ktorá je historicko-architektonicky datovaná práve do obdobia na prelome 15. a 16. storočia. Vtedy boli osadené neskorogotické portály v južnej a západnej (v podveží) stene lode, ako aj upravené okná na južnej strane lode. Úpravy sa dotkli aj veže.
Následne, v priebehu 16. storočia sa realizovali ďalšie práce už v renesančnom duchu. Vnútorné priestory boli zaklenuté, v prípade apsidy a sakristie išlo o valenú klenbu. Toto riešenie sa asi dotklo aj okien apsidy, kde boli dve pôvodné úzke okná s lomeným oblúkom zamurované a nahradené novým na JV strane, ktoré bolo krátko nato taktiež zamurované a nahradené novým oknom posunutým o kúsok ďalej.
Reformačné hnutie sa nevyhlo ani Timoradzi a protestanti užívali kostolík v rokoch 1569 - 1624, kedy obec koncom 16. storočia ťažko utrpela pri nájazde tureckých oddielov. V období baroka (do polovice 18. storočia) sa realizovali úravy v barokovom slohu, nasledované ďalšími v druhej polovici 18. storočia.
Výrazné zásahy sa udiali aj v priebehu 19. storočia, kedy boli prerazené nové okná na severenej strane lode, osadený nový portál na južnej strane lode a mierne zvýšené obvodové múry apsidy. Taktiež veža dostala neorománsku úpravu s ihlancovou strechou.
Kostolík bol opravovaný aj v priebehu 20. storočia, posledná väčšia obnova spojená s výskumom sa realizovala v rokoch 1996 - 97. 

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje zaujímavý príklad prelínania románskeho a gotického slohu na našom území v druhej polovici 13. storočia.
- Neskororománsky sloh predstavuje predovšetkým predĺžená, polkruhovou uzavrená apsida, podobná napríklad apsidám kostolíkov v Kšinnej či Šámote.
- Gotické tvaroslovie prezentujú pôvodné okná apsidy a víťazný oblúk už s charakteristickým zalomením.
- V severnej stene apsidy je osadené gotické výklenkové pastofórium s kružbou.
- V roku 1956 boli pri oprave objavené na južnej stene lode zvyšky stredovekých nástenných malieb, ktoré boli následne opäť zatreté.
- Stredoveké kostolíky stoja aj v blízkych obciach Bobot či Dolné Motešice.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Slatine nad Bebravou a stále slúži ako filiálny chrám farnosti. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2014.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Timoradza leží približne 11 km na SSV od Bánoviec nad Bebravou v údolí riečky Bebrava. Kostolík stojí v oplotenom areáli na jej pravom brehu v centre obce neďaleko obecného úradu. Kontakt na farský úrad: 038/76 632 21.
GPS: 48.811251258, 18.235223293

Literatúra
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4156).

esteban