Kostolíky na Slovensku (strana 27)

Štítnik

Evanjelický kostol so svojou rozsiahlou freskovou výzdobou predstavuje najhodnotnejšiu pamiatku svojho druhu v regióne Gemera a patrí aj k najvzácnejším ukážkam stredovekého sakrálneho umenia u nás.

Most pri Bratislave

V kostolíku z konca 13. storočia sa zachovali viaceré unikátne prvky zo stredoveku, vrátane kamenných baldachýnov a nástenných malieb. Od roku 1910 je súčasťou nového väčšieho chrámu.

Spišská Belá

Románskogotický kostolík predstavuje peknú ukážku stredovekého staviteľstva na Spiši a zachovalo sa v ňom viacero pekných detailov výzdoby z 13. storočia.

Sása

Neskororománsky kostol postavili na návrší zvanom „Kaštieľ“ niekedy koncom prvej polovice 13. storočia. Počas tureckých vojen slúžil ako hraničná pevnôstka so stálou posádkou.

Rimavská Baňa

Kostolík postavili v dominantnej polohe zrejme okolo roku 1300 ako stavbu kombinujúcu románske a gotické prvky. V období gotiky bol vyzdobený hodnotnými freskami.

Timoradza

Románskogotický kostolík v obci predstavuje pekný príklad prelínania týchto dvoch slohov a v budúcnosti by ešte mohol prekvapiť svojimi nástennými maľbami.

Kameňany

Začiatky kostolíka v Kameňanoch siahajú do prvej polovice 13. storočia. O storočie neskôr bol interiér vyzdobený unikátnymi freskami, ktorých autorom bol zrejme taliansky majster.

Držkovce

Ranogotický kostolík na okraji obce sa zachoval v takmer celom rozsahu, stredoveký pôvod však nepripomínajú takmer žiadne detaily.

Haluzice

Zrúcanina románskeho kostolíka stojí na malebnom mieste s krásnym výhľadom do doliny Váhu s hradmi Beckov a Trenčín.

Beluša

Kaplnku postavili niekedy okolo roku 1300 ako jednoduchú a slohovo nevyhranenú stavbu, ktorá sa bez neskorších zásahov zachovala dodnes.