Ondrejovce

Patrocínium: Navštívenia Panny Márie

Vznik: 1. polovica 13. storočia

Poloha: na okraji dediny

Stručný popis: jednoloďový kostolík (kaplnka) s polkruhovou apsidou

História
Dnešná kaplnka stojí v neupravenom a zarastenom areáli na okraji obce, v časti Malé Ondrejovce, ktorá sa spomína už v listine z roku 1286. Má podobu malého jednoloďového kostolíka s polkruhovou apsidou, typickú pre románske obdobie. Pôvodný kostolík postavili z tehál niekedy v prvej polovici 13. storočia.
V období reformácie prevzali kostolík do užívania miestni kalvíni a katolíkom sa zrejme vrátil až v prvej polovici 18. storočia. V roku 1770 objekt zničil veľký požiar, čo si vyžiadalo rozsiahlu opravu.
V rámci nej zamurovali južný vstup i dve pôvodné okná na južnej fasáde lode a zrejme i východné okno na apside. Osvetlenie lode bolo riešené novými väčšími oknami v strede južnej i severnej steny. Novú podobu dostal aj exteriér stavby.
Obnovy sa realizovali aj v rokoch 1895 a 1907. Posledná rozsiahlejšia oprava kaplnky sa uskutočnila v roku 1982, kedy boli vynovené vonkajšie fasády (s naznačením zamurovaných okien a južného vstupu) a interiér, vrátane novej dlažby. Vymenená bola aj strešná krytina. Strecha sa opravovala aj v roku 1998.

Zaujímavosti
- Kaplnka stojí v zanedbanom areáli zarastenom náletovou vegetáciou, čo jej však dodáva svojské čaro.
- Románsky pôvod stavby bol potvrdený len v nedávnom období. Dlhý čas bolo obdobie vzniku kostolíka kladené do 18. storočia (v Katalógu patrocínií sa uvádza dokonca rok 1856).
- Apsida je zaklenutá konchou.
- V severnej stene apsidy je pastofórium gotického tvaru.
- Oproti kaplnke stojí jeden z kaštieľov, slúžiaci ako kultúrny dom. Nachádza sa v malom parčíku, kde nájdeme aj umelú zrúcaninu.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v neďalekých obciach Horný Pial a Jur nad Hronom. Gotický pôvod má aj Kostol sv. Ondreja v samotných Ondrejovciach.

Súčasný stav
Kaplnka patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi. Je v relatívne dobrom stave, vonkajšia omietka apsidy však opadáva a odhaľuje tehlové murivo. Od roku 2015 je už zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Navštívili sme ho v apríli 2013.

Bohoslužby:

Praktické informácie
Obec Ondrejovce leží cca 15 kilometrov juhozápadne od Levíc. Kaplnka stojí osamotená na západnom okraji obce pri hlavnej ceste na Dolný Pial. Areál je voľne prístupný. Kontakt na farský úrad v Ondrejovciach: 036/ 77 236 67.
GPS:48.134375204, 18.505155444

Literatúra:
- Martinák, M.: Nové poznatky k stredovekému pôvodu vybraných sakrálnych stavieb v levickom okrese - bakalárska práca, FF TU v Trnave, 2015 (dostupné aj v elektronickej podobe - www.academia.edu).
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2B19).

Web
- www.obecondrejovce.sk

esteban