Horný Pial

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: cca 13. storočie

Poloha: v poli na miernej vyvýšenine južne od obce

Stručný popis: jednoloďový kostolík (kaplnka) s polkruhovou apsidou

História
Kostolík postavili zrejme niekedy v 13. storočí, prvá písomná zmienka o obci je z roku 1251. Románsky pôvod stavby zatiaľ nie je bezpečne potvrdený, keďže sa tu zatiaľ nerobil výskum. Nasvedčuje tomu však dispozícia stavby, jej poloha i orientácia v smere východ - západ. Išlo by o typickú románsku stavbu neveľkých rozmerov s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou.
Pravdepodobne v období baroka bol obnovený, loď dostala novú klenbu a osvetlenie kostolíka riešili rozšírením okien na južnej strane a vytvorením dvoch nových okenných otvorov v severnej stene lode.
Stavba prešla zrejme aj ďalšími stavebnými úpravami, naposledy to bolo v roku 1986 a koncom minulého storočia, kedy boli bola vonkajšia fasáda kostolíka novo omietnutá.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí osamoteno v poli za cintorínom obkolesený 200-ročnými lipami, čo mu dodáva osobitú atmosféru.
- Vznik kostolíka je dodnes nejasný, odborníci len na základe vonkajších znakov a polohy usudzujú, že je ešte románskeho pôvodu (datovanie sa pohybuje od konca 12. storočia po 13. storočie). V staršej literatúre je stavba zaradená do obdobia baroka  (18. storočie). Viac svetla by mohol priniesť len architektonický a archeologický výskum.
- V prípade, že ide o románsku stavbu, výskum by mohol priniesť objav nástenných malieb, priľahlého cintorína či ochranného múru.
- Apsida je zaklenutá konchou a jej dlažba je oproti podlahe v lodi vyvýšená o jeden schodiskový stupeň.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v susednej obci Dolný Pial. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2010.

Bohoslužby:

Praktické informácie
Obec Horný Pial (maď. Felsőpél) leží cca 15 kilometrov juhozápadne od Levíc, pri hlavnej ceste a železničnej trati na Šurany. Kostolík stojí osamotený na južnom okraji obce pri ceste na Dolný Pial. Areál je voľne prístupný a dá sa k nemu dostať aj autom. Kontakt na farský úrad v Dolnom Piali: 036/638 62 38.
GPS: 48.150970036, 18.453227878

Literatúra:
- Danieličová, T.: Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 2007.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.

Web
- www.sk.wikipedia.org/wiki/Horny_Pial
- www.hornypial.ocu.sk

esteban