Most pri Bratislave

Patrocínium: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pôvodne sv. Tomáša

Vznik: okolo roku 1280

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Stručný popis: pôvodne jednoloďový románskogotický kostol s kvadratickým presbytériom a západnou vežou, dnes súčasť novostavby z 20. storočia

História
Kostolík postavili z lomového kameňa okolo roku 1280 ako jednolodie s kvadratickým presbytériom a západnou predstavanou vežou. V tomto období bol taktiež interiér vyzdobený nástennými maľbami. Prvýkrát sa v písomných prameňoch kostolík spomína v roku 1315.
Významná prestavba sa udiala už niekedy po roku 1335, kedy boli zvýšené obvodové múry presbytéria a cca 120 cm a jednoduchšiu krížovú klenbu s polkruhovými oblúkmi nahradila gotická rebrová krížová klenba s lomenými oblúkmi. Prestavba zrejme súvisela s prevzatím kostolíka Jakubovcami, známou richtárskou rodinou z Bratislavy. Pre nich bola do západnej časti lode doplnená murovaná empora. Po stranách víťazného oblúka doplnili murované baldachýny pre bočné oltáre, ktoré boli osvetlené novo prerazenými oknami v južnej i severnej stene lode. Osvetlenie presbytéria bolo zlepšené vytvorením nového okna gotického tvaru v južnej stene. Následne, okolo roku 1340, vyzdobili interiér svätyne novými freskami.
Stavba bola opravovaná v druhej polovici 16. storočia a opätovne aj v roku 1762, po škodách, ktoré vznikli počas protitureckých vojen. Už v roku 1764 však kostolík poškodilo zemetrasenie.
V prvej polovici 19. storočia sa uskutočnila ďalšia obnova, už o pár desaťročí neskôr je však objekt opäť schátraný. V tomto období už prestáva stredoveká stavba kapacitne postačovať potrebám veriacim a tak sa rozhodlo o stavbe nového chrámu. Ten pristavali z južnej strany k starému kostolíku v roku 1910 tak, že zbúrali južnú stenu jeho lode. Vysviacka novostavby v neorománskom slohu sa udiala 25. septembra 1910. Priestor starého kostolíka sa premenil na bočnú kaplnku, jeho presbytérium na sakristiu. Nové okno s lomeným oblúkom vyrazené vo východnej stene presbytéria zničilo hornú časť románskeho okna a navyše aj podstatnú časť gotických fresiek.
V roku 2006 sa uskutočnil v kostolíku podrobný výskum predchádzajúci obnove, ktorý pomohol ozrejmiť viaceré nejasnosti jeho stavebného vývoja. V posledných rokoch bola vynovená fasáda stredovekého kostolíka, čím bol vizuálne odlíšený od novodobej prístavby, a v roku 2011 sa začalo s reštaurovaním nástenných malieb v interiéri.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje zaujímavé spojenie stredovekej a novodobej architektúry a súčasne neprehliadnuteľnú dominantu obce.
- Kvadratická svätyňa je v regióne Žitného ostrova pomerne vzácna, nájdeme ju ešte v Hubiciach.
- Podľa niektorých starších autorov na mieste románskogotickej stavby stál kostol už v 11. storočí. Podľa iných zasa presbytérium pochádza z 13. storočia a až dodatočne, na prelome 13. a 14. storočia k nemu pristavali loď s vežou.
- Z prvej stavebnej etapy sa zachovali okná ešte románskeho tvaru vo východnej a južnej stene presbytéria (dotvorené podľa starej fotodokumentácie a zachovaných častí počas poslednej obnovy) a hodnotná kamenná krstiteľnica s kupou už polygonálneho tvaru.
- Do dejín umenia na Slovensku sa stavba zapísala najmä murovanými baldachýnmi po stranách víťazného oblúka, v ktorých boli umiestnené bočné oltáre. Takéto architektonické prvky sú výskumom doložené napríklad v Šamoríne, Bratislave-Rači, kostole klarisiek v Trnave a v Žípe, ale iba v Moste pri Bratislave sa zachovali.
- Okno osvetľujúce priestor pod severným baldachýnom malo nezvyčajný kosoštvorcový tvar, používaný skôr v svetskej architektúre. V snahe zachytiť čo najviac svetla na tejto strane malo okno nezvyčajne široko roztvorené špalety.
- V interiéri sú odkryté časti stredovekých nástenných malieb z konca 13. storočia a z obdobia okolo roku 1340.
- Na severnej stene presbytéria sa nachádza ozdobné kamenné pastofórium s vimperkom z obdobia okolo roku 1400.
- V lokalite Pod Pšenom sa našli pozostatky slovanského osídlenia z 8. - 9. storočia, vrátane "pohanskej" svätyne, jedinej známej na území Slovenska. Viac o svätyni
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Dunajská Lužná, Alžbetin Dvor, Štvrtok na Ostrove či Podunajské Biskupice.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a stredoveká časť je po nedávnej obnove v pomerne dobrom stave, v interiéri pokračuje celková obnova, vrátane reštaurovania nástenných malieb. Navštívili sme ho vo februári 2008, októbri 2009, septembri 2010, januári 2012 a októbri 2014.

Bohoslužby: v pondelok až piatok o 16.00 hod., v sobotu o 7.30 hod. a v nedeľu o 8.00 a 10.30 hod., aktuálne informácie na tejto stránke. V kostolíku sa taktiež konajú tzv. tridentské sv. omše, ktoré boli nahradené súčasnou liturgiou v roku 1970.

Praktické informácie
Most pri Bratislave leží pár kilometrov východne od Bratislavy. Kostolík stojí v oplotenom areáli hneď pri hlavnej ceste z Bratislavy do Dunajskej Stredy a je vďaka vežiam neprehliadnuteľný. Kontakt na farský úrad: 02/ 459 511 31.
GPS: 48.140847683, 17.268480062

Literatúra:
- Oriško, Š.: K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave. In: Archaeologia historica 32/2007, Brno 2007, str. 353 - 366.
- Smoláková, M.: Stredoveké nástenné maľby kostola v Moste pri Bratislave. In: Archaeologia historica 32/2007, Brno 2007, str. 367 - 382.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Reško, A. - Rentka, I.: Most pri Bratislave. Obec štyroch mostov. Malá vlastivedná knižnica č. 140. Vydavateľstvo KT, Komárno, rok neuvedený.
- Lorad, E.: Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku. Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1957.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1869).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- www.mostpribratislave.sk
- www.obnova.sk/blog/most-pri-bratislave
- Správa o reštaurovaní nástenných malieb v roku 2013

esteban

Za podklady ďakujeme pánovi J. Kováčovi z Partizánskeho.