Hubice

Patrocínium: Navštívenia Panny Márie

Vznik: posledná tretina 13. storočia

Poloha: pri ceste uprostred obce

Stručný popis: románskogotický jednoloďový kostolík s kvadratickou svätyňou, severnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane

História
Tehlový kostolík postavili niekedy v v poslednej tretine 13. storočia ako v tej dobe pomerne typické jednolodie s kvadratickou svätyňou a predstavanou západnou vežou. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1390.
V 15. a 16. storočí prešiel kostolík väčšími úpravami, keď bol znova zaklenutý a steny presbytéria boli zosilnené vonkajšími opornými piliermi. Zo severnej strany bola k nemu pristavaná sakristia. V tomto období bol osadený aj jednoduchý gotický portál na južnej strane lode.
Ďalšie úpravy sa realizovali v 17. storočí a v nasledujúcom období bol viackrát opravovaný, v prípade veže to bolo aj v 19. storočí.
Status národnej kultúrnej pamiatky má kostolík od roku 1963. Veľká obnova objektu sa uskutočnila v rokoch 1976 - 78.
So zatiaľ poslednou obnovou sa začalo v roku 2018 a jej súčasťou bol aj architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, ktorý vykonala Mgr. Elena Sabadošová v spolupráci s Mgr. Petrom Budayom, PhD. (archívny výskum). Ten pomohol okrem iného spresniť datovanie stavby.

Zaujímavosti
- Kostolík si aj napriek viacerým prestavbám zachoval pôvodnú stredovekú dispozíciu.
- Posledný výskum trocha ubral z veku stavby, ktorá sa donedávna datovala do prvej polovice 13. storočia.
- Na východnom štíte lode sa zachoval pôvodný kamenný kríž z 13. storočia.
- Na východnej strane južnej steny presbytéria bolo odkryté a prezentované románske štrbinové okno. Ďalšie okno na východnej strane presbytéria je zamurované, naznačené len v omietke.
- Na veži sa zachovali združené okná a na nižších podlažiach úzke strielňovité okná.
- Na južnej strane lode sa nachádza sčasti zachovaný gotický sedlový portál z 15. storočia.
- Presbytérium je zaklenuté jednoduchou valenou klenbou a v sakristii sa nachádza krížová klenba. 
- Virtuálna prehliadka na virtualtravel.sk.
- Románske kostolíky stoja v susednom Mierove a Štvrtku na Ostrove.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod farnosť v Novom 6ivote-Eliášovciach a stále slúži na liturgické účely. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Celý objekt dostal novú fasádu, pričom boli odstránené nevhodné cementové omietky i ďalšie novodobé zásahy (napr. el. kábel natiahnutý z neďaleko stojacej lampy do južného združeného okna veže i viaceré technické zariadenia namontované v exteriéri). Riešený bol aj dlhodobý problém s vlhkosťou. Kostolík sme navštívili v lete 2006, apríli 2009, septembri 2012, decembri 2016 a februári 2022.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku striedavo v sobotu o 18.00 hod. alebo v nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Hubice (maď. Gomba) sa nachádza cca 14 km severne od Šamorína. Kostolík je neprehliadnuteľný, stojí v strede obci hneď pri hlavnej ceste smerom na Sládkovičovo. Kontakt na farský úrad: 031/ 569 13 21.
GPS: 48.096286331, 17.397491634

Literatúra 
- Reško, A.: Hubice. Zemianske sídlo. Malá vlastivedná knižnica č. 129. Komárno, Vydavateľstvo KT 1999.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A94).

Web
https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=2216
www.hubice.sk
https://schematizmus.abuba.sk/index.php?p=web&id=farnosti&idx=4
- www.dokostola.sk

esteban
5. 5. 2009, upravené 26. 1. 2013, 22. 2. 2017 a 16. 2. 2022

Za informácie a pomoc ďakujeme Mgr. E. Sabadošovej a Mgr. P. Budayovi, PhD.

Súvisiace články: K-pamiatkovej-obnove-stredovekeho-kostolika-v-h...