K pamiatkovej obnove stredovekého kostolíka v Hubiciach

Nové zistenia o vzniku stavby i zreštaurovanie viacerých pôvodných prvkov priniesla pamiatková obnova stredovekého kostolíka v obci Hubice (okr. Dunajská Streda). Realizovala sa od roku 2018 a jej súčasťou bol aj architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, ktorý vykonala Mgr. Elena Sabadošová v spolupráci s Mgr. Petrom Budayom, PhD. (archívny výskum).

Románskogotický kostolík postavili niekedy v poslednej tretine 13. storočia (doteraz bol datovaný do 1. polovice 13. storočia) v takmer celom jeho súčasnom rozsahu ako jednolodie s kvadratickou svätyňou a predstavanou západnou vežou. Začiatkom 16. storočia pristavali severnú sakristiu.

V rámci samotnej obnovy bolo v exteriéri odkryté románske štrbinové okno na južnej stene svätyne, ktoré bolo dovtedy len plytko naznačené v omietke. Zreštaurovaný bol aj zvyšok južného sedlového portálu lode z 15. storočia, ako aj kamenné kríže na východných štítoch lode (datovaný do 13. storočia) a svätyne.

Celý kostol dostal novú fasádu, pričom boli odstránené nevhodné cementové omietky i ďalšie novodobé zásahy (napr. el. kábel natiahnutý z neďaleko stojacej lampy do južného združeného okna veže i viaceré technické zariadenia namontované v exteriéri). Riešený bol aj dlhodobý problém s vlhkosťou.

esteban
11. 11. 2021

Za informácie a pomoc ďakujeme Mgr. E. Sabadošovej a Mgr. P. Budayovi, PhD., za fotky M. Krajčovičovi.

Rubrika: Aktuality