Držkovce

Patrocínium: sv. Michala

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: na návrší na okraji obce

Historický región: Gemer

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia vo vyvýšenej polohe ako typickú stavbu tých čias - obdĺžnikové jednolodie s kvadratickou svätyňou.
V priebehu 14. storočia bol interiér a sčasti aj exteriér stavby vyzdobený nástennými maľbami, ktorých autor bol zrejme z dielne Majstra ochtinského presbytéria. K roku 1352 sa viaže zmienka o kostole aj s patrocíniom sv. Michala.
V roku 1645 bol kostol barokovo upravemý a v roku 1749 predĺžili loď západným smerom a k novému priečeliu pristavali aj hranolovú vežu. Takisto loď a presbytérium boli novo zaklenuté. Menšie úpravy sa realizovali aj v 20. storočí a od roku 1963 má stavba status národnej kultúrnej pamiatky. Obnova sa realizovala aj na začiatku 21. storočia.

Zaujímavosti
- Kostolík dodnes dominuje obci svojou polohou, zďaleka viditeľný aj vďaka bielej fasáde a veži.
- Stredoveká stavba sa zachovala v takmer celom rozsahu s výnimkou západnej steny lode, architektonické detaily v exteriéri však nie sú prezentované okrem zamurovaného východného okna presbytéria.
- V interiéri sa nachádza gotický portál spájajúci presbytérium a severnú sakristiu.
- V 14. storočí bol kostolík vyzdobený nástennými maľbami, Ich časti majú byť badateľné na južnej a východnej stene presbytéria.
- V exteriéri sú zdokumentované maľby na južnej stene lode a presbytéria (v súčasnosti zamaľované). Malo ísť o časti výjav sv. Heleny s krížom a ďalšej postavy.
- Stredoveké kostolíky možno nájsť aj v okolitých dedinkách Kameňany, Prihradzany a Šivetice.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a stále sa využíva na liturgické účely. Stavba je v pomerne dobrom stave. Kostolík sme navštívili v júli 2014, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.00 hod.

Praktické informácie
Držkovce sa nachádzajú cca 18 km severozápadne od Tornale. Kostolík stojí v areáli cintorína na okraji obce a je ľahko prístupný. Kontakt na farský úrad: 047/ 55 97 416 (farnosť je spravovaná z farnosti v Gemerskej Vsi).
GPS: 48.543581731, 20.234332681

Literatúra:
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H84).

Web:
- www.drzkovce.ocu.sk
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=11956
- http://roznava.rcc.sk/schematizmus

esteban
28. 7. 2014