Ratnovce

Patrocínium: sv. Margity Antiochijskej

Vznik: koniec 13. - začiatok 14. storočia

Poloha: v južnej časti obce na kopci v areáli cintorína

Stručný popis: ranogotický kostolík s kvadratickým presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v dominantnej polohe na kopci niekedy na prelome 13. a 14. storočia ako ranogotickú stavbu s kvadratickým presbytériom a západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou.
V roku 1695 prešiel objekt barokovou prestavbou, v rámci ktorej bola okrem iného veža zvýšená nadstavbou osemuholníkového tvaru.
V polovici 90. rokov minulého storočia sa uskutočnila zatiaľ posledná veľká obnova. V rámci boli vynovené fasády kostola, ktorý dostal aj novú strešnú krytinu. Murované zakončenie veže v podobe ihlanu nahradila škridľová strecha divného tvaru.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v peknej vyvýšenej polohe na okraji obce s výhľadom do ďaleka.
- Z gotickej etapy sa zachovali obvodové múry stavby vrátane hranolovej predstavenanej veže. Z detailov ide o štrbinové okná veže a zamurované východné okno na presbytériu.
- Nová škridľová strecha veže dosť narušila starobylý vzhľad celej stavby, ktorý mu dodávala murovaná helmica podobná ako v prípade kostolíka v Klátovej Novej Vsi-Sádku.
- Ku kostolíku vedie 118 schodov a súčasne aj výťah, ktorým sa dopravujú na cintorín truhly so zomrelými.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susedných obciach Banka, Jalšové, v Piešťanoch zasa zrúcaninu kláštorného kostola.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v Sokolovciach. Pred niekoľkými rokmi bola opravovaná strecha (výmena popraskanej strešnej krytiny), kostolík bol zvonka vymaľovaný a v interiéri vymenili lavice. Navštívili sme ho vo júni 2012, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: vo štvrtok o 18.00 hod a v nedeľu o 9.30 hod. 

Praktické informácie
Obec Ratnovce leží pár kilometrov juhovýchodne od Piešťan na hlavnej ceste vedúcej do Hlohovca. Kostolík stojí na južnom okraji obce v areáli cintorína, vďaka čomu je voľne prístupný. Kontakt na faru v Sokolovciach: 033/ 773 61 17.
GPS: 48.558053485, 17.845920059

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia). 

Web
- www.obec-ratnovce.sk

esteban