Bojnice - kaplnka

Patrocínium: sv. Michala archanjela, predtým sv. Žofie

Vznik: 14. storočie

Poloha: pri farskom kostole na okraji vyvýšeniny

Stručný popis: gotická kaplnka kvadratického pôdorysu  

História
Kaplnku postavili ako jednoduchú obdĺžnikovú stavbu niekedy v 14. storočí pri farskom kostole. V 15. storočí ju dal rod Noffryovcov prestavať (či na jej mieste novo postaviť) ako svoju pohrebnú kaplnku zasvätenú sv. Žofii.
V období rokov 1550-60 bol objekt renesančne prestavaný. Zrejme vtedy bol veľký víťazný oblúk na západnej strane zamurovaný, pričom bol vytvorený súčasný ranorenesančný portál.
Stavebné úpravy sa realizovali aj v prvej štvrtine 18. storočia, kedy bola kaplnka barokizovaná, dostala nové vnútorné zariadenie. Súčasne došlo k zmene patrocínia na súčasné - sv. Michala archanjela. Z barokového obdobia pochádzajú aj okná v južnej a severnej stene. Zrejme v rovnakom období bola novo zaklenutá krypta pred kaplnkou.
V 20. storočí pristavali zo západnej strany ku kaplnke otvorenú polkruhovú predsieň nesenú štyrmi stĺpmi. V rokoch 1955 - 59 prešla kaplnka spolu s farským kostolom veľkou obnovou. V rámci nej bol objavený zamurovaný víťazný oblúk na západnej strane kaplnky.
V roku 2005 sa dokončila obnova fasád objektu, pričom bolo otvorené dovtedy zamurované gotické okno vo východnej stene a reštaurované kamenné architektonické články kaplnky.

Zaujímavosti
- Kaplnka vytvára spolu s farským kostolom z druhej polovice 14. storočia pekné zoskupenie sakrálnej architektúry.
- Podľa legendy stála na mieste kaplnky kostnica. Karner rovnakého obdĺžnikového pôdorysu nájdeme napríklad v Trenčíne.
- Zamurovaný víťazný oblúk naznačuje, že stavba mohla pôvodne slúžiť na iné účely, nie je však celkom jasné, aké. Mohlo ísť o presbytérium nedostavaného kostola, ktorého úlohu prevzal súčasný farský kostol postavený na mieste románskej baziliky. Ďalším možným vysvetlením víťazného oblúka môže byť funkcia objektu ako dočasnej svätyne počas výstavby terajšieho kostola. Veriaci by tak stáli von po šírym nebom. 
- Z gotického obdobia sa zachovalo pôvodné okno s jednoduchou mníškou na východnej strane a prezentovaný víťazný oblúk.
- V interiéri sa zachovalo hodnotné barokové zariadenie (tribúna, oltár).
- Pred kaplnkou sa nachádza vchod do krypty s hrobmi z obdobia rokov 1700 až po koniec 19. storočia.

Súčasný stav
Kaplnka patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2011, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Kaplnka stojí areáli farského kostola v centre Bojníc. Kontakt na farský úrad: 046/ 54 39 641.
GPS: 48.778255653, 18.583207726

Literatúra:
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H48).

Web:
- www.bojnice.sk
- http://bojnice.fara.sk

esteban