Belá-Dulice

Patrocínium: Božieho Tela

Vznik: 3. tretina 13. storočia až 1. polovica 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou renesančnou vežou 

História
Kostolík postavili niekedy v priebehu tretej tretiny 13. storočia až prvej polovice 14. storočia ako pomerne jednoduchú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou. Prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1282, kostolík ani farnosť sa však neuvádzajú v zozname pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia a správca tunajšej farnosti sa spomína až v roku 1496.
Súčasnú dispozíciu dostal kostolík až v 17. storočí, kedy bola pristavaná západná veža a okolo stavby bol postavený ochranný múr. V tom období (od roku 1647) už kostolík slúžil evanjelikom, ktorí ho využívali až do roku 1709.
Pri obnove v roku 1749 bol drevený strop lode nahradený novou barokovou klenbou. V roku 1856 dostala veža novú strechu. V 20. storočí sa realizovali iba menšie opravy (schodisko, odstránenie gotických kružieb z okien presbytéria). V rokoch 1969 - 70 a opätovne v roku 1981 boli upravované fasády stavby.

Zaujímavosti
- Z gotického obdobia sa okrem obvodových múrov a rebrovej krížovej klenby v presbytériu zachovalo aj viacero architektonických detailov - konzoly klenby zdobené maskami, kamenné pastofórium s trojlístkom a lomené portály vedúce z presbytéria do sakristie a z podvežia do lode, ako aj viaceré okná ale už bez pôvodných kružieb. V roku 2012 bol objavený a v roku 2013 odkrytý gotický portál v južnej stene.
- Stredoveký pôvod má aj krov nad loďou a presbytériom postavený z dreva stromov zoťatých v roku 1409.
- Súčasťou interiéru kostolíka bolo aj vybavenie z neskorogotického obdobia (cca 1480 - 1520) - gotické plastiky, reliéf i tabuľové maľby z krídlového oltára. Dnes sú v zbierkach múzeí v Budapešti a Martine.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v okolitých obciach Necpaly, Turčianske Jaseno a Dražkovce.

Súčasný stav
Filiálny kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Turčianskom Petri. V roku 2012 sa začalo s komplexnou obnovou zameranou primárne na renesančnú vežu a jej rekonštrukciu do pôvodnej podoby. Pri obnove bol objavený zamurovaný gotický portál v južnej stene lode. Navštívili sme ho v októbri 2011 a júni 2013, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: vo štvrtok o 18.00 hod. a v nedeľu o 7.30 hod.

Praktické informácie
Obec Belá - Dulice leží cca 11 km juhovýchodne od Martina. Kostolík stojí priamo v obci hneď vedľa cesty. Kontakt na farský úrad: 043/ 413 61 91.
GPS: 49.001760385, 18.981727813

Literatúra:
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.
- Kresánek, P. a kol.:
Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1137).

Web
- www.beladulice.sk
- http://turcianskypeter.fara.sk

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme Števovi M. z Martina.