Doľany - kaplnka

Patrocínium: sv. Leonarda

Vznik: cca prelom 14. a 15. storočia

Poloha: na kopci nad obcou pod Kalváriou

Stručný popis: gotická kaplnka s polygonálnym záverom s renesančnou bočnou kaplnkou a južnou novodobou predsieňou

História
Kaplnku postavili na kopci nad dedinkou niekedy okolo roku 1400, pričom z juhozápadnej strany nadväzuje na prírodnú jaskyňu, v ktorej sa mal nachádzať prameň so zázračnou vodou.
Pôvodne išlo o neveľkú stavbu s polygonálnym záverom, ktorá bola v období renesancie (v 17. storočí) rozšírená prístavbou bočnej severnej lode obdĺžnikového pôdorysu.
Koncom 19. storočia období pribudla pred južný vstup neogotická murovaná predsieň s lurdskou jaskyňou. Kaplnka dostala v roku 1976 novú fasádu, pričom staré omietky boli obité. V roku 2010 bola vymenená strešná krytina.

Zaujímavosti
- Kaplnka predstavuje zaujímavé prepojenie sakrálnej stavby s prírodnou jaskyňou, v ktorej sa mal nachádzať zázračný prameň vody. Jaskyňa mohla slúžiť pôvodne ako pustovňa (sv. Leonard bol pustovníkom).
- Stojí na veľmi peknom s výhľadom do širokého okolia (sčasti zakrytým stromami).
- Zasvätenie sv. Leonardovi patrí medzi vzácne na Slovensku, katalóg patrocínií uvádza iba 4 prípady. Úctu k tomuto svätcovi mali priniesť nemeckí hostia a dostal sa aj do erbu obce.
- Na gotický pôvod stavby odkazujú okná s lomeným oblúkom, rebrová klenba, i neskorogotický portál vedúci do bočnej, už renesančnej kaplnky (podľa niektorých autorov mohol portál pôvodne viesť do gotickej časti stavby a na súčasne miesto ho osadili dodatočne).
- V kaplnke je umiestnený barokový oltár so soškou sv. Leonarda.
- Severná renesančná kaplnka je zasvätená sv. Floriánovi.
- Hneď nad kaplnkou stojí baroková kaplnka sv. Šebastiána, tvoriaca súčasť Kalvárie.
- V obci, pôvodne mestečku, stojí mestská veža z roku 1606.
- Doľany, starším menom Ompitál, sú spojené s dvoma významnými predstaviteľmi slovenského národného hnutia - Jurajom Fándlym a Jurajom Palkovičom.
- Stredoveký kostolík stojí aj priamo v obci, po prestavbách si gotickú podobu zachovalo iba presbytérium. Ďalšie stavby nájdeme v okolitých dedinkách Častá, Dlhá a Dolné Orešany.

Súčasný stav
Kaplnka patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v pomerne dobrom stave. Púte sa tu konajú na šiestu nedeľu po Veľkej noci. Navštívili sme ju v marci 2012, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec Doľany leží pri cesty č. 502, cca 13 km na SSV od Modry. Kaplnka stojí na kopci na severnom okraji obce a prístupná je od kostola po krížovej ceste.
Kontakt na farský úrad: 0903 982 810
GPS:48.420352825, 17.375089445

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D61).

Web
- www.dolany.sk
- http://dolany.fara.sk
- https://picasaweb.google.com
- www.rozalka.estranky.sk

esteban