Visolaje

Patrocínium: sv. Gála

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe na okraji obce areáli cintorína

Stručný popis: jednoloďový gotický kostolík s polygonálnym presbytériom, západnou vežou, severnou bočnou loďou a nízkou južnou prístavbou.

História
Kostolík postavili niekedy začiatkom 14. storočia v dominantnej polohe ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, typickú pre toto obdobie. Spomína sa v rokoch 1332-1337 v súpise pápežských desiatkov.
Koncom 18. storočia (v roku 1786) prešiel barokovou úpravou, začiatkom 19. storočia a znova v roku 1893 ho opravovali.
V rokoch 1952 - 53 sa uskutočnila rozsiahla prestavba, ktorá dala objektu súčasnú podobu. Ďalšie úpravy sa realizovali aj v rokoch 1990 - 91.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi menej známe gotické stavby Považia.
- Zasvätenie sv. Gálovi opátovi taktiež patrí medzi menej časté patrocíniá na Slovensku, spomína sa len v 13 prípadoch.
- Gotický ráz stavby bol neskoršími zásahmi do značnej miery potlačený, o stredovekom pôvode svedčia už len proporcie objektu a jeho dominantná poloha nad obcou.
- Zaujímavý stredoveký kostolík sa zachoval v neďalekej obci Beluša.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a stále sa využíva na liturgické účely ako farský chrám. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v decembri 2008, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 17.30 hod., v stredu a v sobotu o 7.30 hod, v nedeľu o 7.30 a 11.00 hod. Viac info na stránke farnosti

Praktické informácie
Obec Visolaje leží cca 10 km juhozápadne od Považskej Bystrice. Kostolík predstavuje dominantu obce a je viditeľný aj z neďalekej diaľnice. Kontakt na farský úrad: 042/ 462 32 32.
GPS: 49.065214316, 18.362043032

Literatúra:
-
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5644).

Web:
- www.visolaje.sk
- http://visolaje.tym.sk

esteban