Bratislava - Kostol sv. Vavrinca

V roku 1935 objavil výskum Václava Mencla pred súčasnou Starou tržnicou v centre Bratislavy základy trojloďového ranogotického kostola. V súčasnosti je takmer celý jeho pôdorys vyznačený odlišnou farbou dlažby.

Postavili ho asi v priebehu druhej polovice 13. storočia ako veľkú baziliku s polygonálnym presbytériom pred Laurinskou bránou. Odborné rekonštrukcie stavbu zobrazujú aj s mohutným dvojvežovým priečelím na západnej strane.

Kostol sa spomína v písomných prameňoch už v roku 1311. Slúžil ako farský kostol pôvodnej osady sv. Vavrinca, pričom ho postavili neďaleko prvého kostolíka v osade - ranorománskej rotundy z čias okolo roku 1100. Od nej prevzal úlohu farského chrámu i patrocínium.

Na základe prameňov odborníci predpokladajú, že kostol bol v tom čase väčší ako Dóm sv. Martina (spomína sa napr. 10 oltárov) a mal svoj vlastný zbor spevákov - 12, neskôr až 24-členný.

Osud stavby spečatilo nebezpečenstvo útoku tureckých vojsk po porážke uhorskej armády v bitke pri Moháči v roku 1526. Keďže kostol stál pred hradbami stredovekej Bratislavy, rozhodlo sa mesto s vojenskými veliteľmi zbúrať ho spolu s neďaleko stojacou Kaplnkou sv. Jakuba, aby ich Turci ako murované stavby nemohli využiť pri útoku. S búraním sa začalo v septembri 1528 a skončilo v apríli 1529.

Materiál zo zbúraných stavieb sa použil na zvýšenie odolnosti mestského opevnenia. Z výbavy kostola sa časť dostala do Dómu sv. Martina, zvon - umieráčik bol umiestnený na vežu Starej radnice.

GPS: 48.144766382, 17.111887336

Zdroje:
- Špiesz, A.: Bratislava v stredoveku. Ilustrované dejiny. Perfekt, Bratislava 2008.
- www.muop.bratislava.sk
- www.muop.bratislava.sk/kaplnka sv. Jakuba

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu