Bratislava - rotunda sv. Vavrinca

Už niekedy na prelome 11. a 12. storočia postavili v rámci Osady sv. Vavrinca (dnešné Nám. SNP) ranorománsku rotundu zasvätenú podľa všetkého sv. Vavrincovi. Archeológovia jej zvyšky objavili počas výskumu v roku 1994 v hĺbke 350 - 400 cm pod úrovňou súčasného terénu. Základy boli položené v hĺbke 440 cm.

Išlo o jednoduchú centrálnu stavbu s vonkajším priemerom kruhovej lode približne 8,3 metra. Šírka muriva dosahovala cca 1 meter. Stavebným materiálom bol lomový kameň, v nadzemnej časti aj sčasti opracované kvádrové murivo. Z rotundy odkryli archoelógovia severovýchodnú časť základového i nadzákladového muriva. Odborníci predpokladajú, že rotunda mala aj východnú apsidu, tá však (dosiaľ) nebola doložená výskumom.

Rotunda slúžila veriacim ako farský chrám až do začiatku 13. storočia, kedy bola zbúraná a nahradená novou stavbou - románskym karnerom, ktorý bol zasvätený sv. Jakubovi. Ten postavili o nieco západnejšie od miesta pôvodnej rotundy, pričom pri zahĺbení spodného podlažia odstránili murivo (vrátane základového) západnej časti rotundy.

Pôvodné patrocínium sv. Vavrinca prevzal novo postavený kostol, ktorý pre potreby rozrastajúcej sa farnosti vybudovali v tesnej blízkosti lokality románskej rotundy.

Rotunda je, spolu s mladšími stredovekými stavbami, ktoré vznikli na jej mieste, prezentovaná formou informačných panelov na provizórnom prístrešku, ktorý chráni celú archeologickú lokalitu.

GPS: 48.144684963, 17.11212337

Zdroje:
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Špiesz, A.: Bratislava v stredoveku. Ilustrované dejiny. Perfekt, Bratislava 2008.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- http://www.muop.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600176&id=1004

esteban

Titulné foto: Mestský úrad ochrany pamiatok, Bratislava