Nižný Skálnik

Až do začiatku 19. storočia stál v obci Nižný Skálnik gotický kostolík, kým ho nenahradili súčasnou klasicistickou stavbou z roku 1805. Len v roku 2004 sa zistilo, že stredoveký objekt nezbúrali úplne, ale časť jeho muriva využili pri výstavbe nového chrámu.

Kostolík neznámej podoby mohli postaviť na základe dodnes stojacich stavieb v okolitých obciach niekedy v období od konca 13. storočia po 15. storočie. Išlo podľa všetkého o jednolodie s presbytériom neznámej podoby (zrejme kvadratické). V písomných prameňoch sa spomína v roku 1451.

V období reformácie kostolík prevzali protestanti. Pred rokom 1596 obec a asi aj chrám spustošil nájazd tureckých vojsk.

V roku 1805 bola gotická stavba z veľkej časti zbúraná a zostala z nej zrejme len severná stena, resp. jej časť. Nahradil ju pomerne veľký jednoloďový kostol so segmentovým uzáverom a predstavanou západnou vežou v klasicistickom štýle.

V roku 1997 bol chrám poškodený pri povodni, čo si vyžiadalo niekoľkoročnú obnovu. V roku 2001 na tento účel vznikla verejná zbierka a ďalšie finančné prostriedky sa podarilo získať aj z viacerých dotačných programov.

Celkovo stála obnova v rokoch 2004 - 2007 takmer milión slovenských korún, pričom v rámci nej boli na severnej stene lode odkryté zvyšky gotických nástenných malieb, ktoré zásadne zmenili pohľad na architektonický vývoj stavby, keďže sa uvádzalo, že stredoveký kostol bol zbúraný.

Po objave malieb zostali odkryté a doteraz (leto 2014) ešte neboli odborne reštaurované.

GPS: 48.454189448, 19.969528913

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- www.rimava.sk

esteban