Diviaky nad Nitricou

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: cca prvá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom, mierne vyvýšenom areáli v centre obce

Stručný popis: románsky jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, západným dvojvežím, severnou sakristiou a pristavanou západnou a severnou predsieňou

História
Kostol postavili ako reprezentatívnu neskororománsku stavbu niekedy v prvej polovici 13. storočia. Pomerne široká loď bola na západe ukončená dvojvežím vtiahnutým do jej pôdorysu a na východnej strane rovnako netradične veľkou apsidou.
Menšie úpravy sa realizovali aj v období neskorej gotiky, čoho dôkazom sú severné portály v lodi a apside i pastofórium v jej interiéri.
V 70. a 80. rokoch 18. storočia bol kostol barokovo prestavaný. Loď a apsidu zaklenuli novou krížovou hrebienkovou klenbou so štukovou výzdobou. K severnej strane apsidy pripojili sakristiu, k západnému priečeliu a severnej stene lode pristavali nové predsiene. Statiku objektu posilnili vonkajšími opornými piliermi.
V roku 1911 dostal kostol úplne nové vnútorné zariadenie. Rozsiahlou obnovou prešiel kostol v roku 1936, kedy bola potvrdený románsky pôvod celej stavby a odkryté viaceré románske a gotické detaily.

Zaujímavosti
- Pomerne veľký kostol predstavuje výraznú dominantu obce a taktiež veľmi peknú ukážku románskeho staviteľstva na Slovensku, čo umocňuje sčasti neomietnuté murivo dvojvežia z pravidelných kamenných kvádrov (u nás sa takýchto stavieb veľa nezachovalo).
- Kostol je veľmi podobný chrámu v Krušovciach, kde taktiež ide o väčšiu reprezentatívnu jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou a dvojvežovým priečelím. V Krušovciach je však takmer úplne potlačené stredoveká podoba exteriéru a rozdielny je aj stavebný materiál - tehla, oproti kameňu v Diviakoch nad Nitricou.
- Veže s jednoduchými, dvojitými a trojitými oknami spolu s čiastočne zachovaným oblúčikovým vlysom pôsobia vzácne autentickým románskym dojmom.
- Na stavbu použili stavitelia andezitový tuf, ktorý doviezli z okolia Hradca a Cígľa, vzdialeného vzdušnou čiarou vyše 12 kilometrov.
- Románska je takmer celá hrubá stavba kostola s výnimkou západnej a severnej predsiene a vonkajších oporných pilierov.
- Na južnej strane lode sa zachoval pôvodný ústupkový portál.
- V južnej a severnej stene lode sú odkryté románske okná i jedno gotické okno s kružbou.
- V dolnej časti severnej steny severozápadnej veže je gotické okienko v tvare trojlístka.
- Na severnej aj južnej stene lodi v priestore pod strechou sa zachoval oblúčikový vlys.
- Vonkajšiu fasádu apsidy zdobili podľa všetkého slepé arkády alebo oblúčikový vlys, ako o tom svedčia zvyšky zosekaných prípor objavené v roku 1936.
- V západnej časti lode sa zachovala románska empora, na ktorej poschodie viedol z priestoru veží dnes už zamurovaný portálik.
- Pôvodné románske klenby dnes nájdeme iba v priestore medzi vežami a na ich poschodiach.
- Z obdobia gotiky sa zachovali dvoje drevené, železom okované dvere z 15. storočia.
- Z rovnakého obdobia je aj kamenné pastofórium. Jeho ružicu však zničili pri elektrifikácii kostola v roku 1947.
- Z freskovej výzdoby sa mala zachovať iba slabo viditeľná maľba Panny Márie v priestore povaly.
- Pod kostolom sa nachádza krypta so štyrmi oddelenými priestormi a samostatná hrobka patrónov chrámu, rodiny Diviackovcov.
- V interiéri sa zachovala neskororenesančná kamenná krstiteľnica z roku 1638.
- V juhozápadnej veži sú zavesené štyri zvony, z toho jeden je z roku 1733.
- V severozápadnej veži je umiestnený veľký rapkáč, používaný počas Veľkej noci.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave, s novými fasádami. Navštívili sme ho v auguste 2011 a v októbri 2017.

Bohoslužby: v pondelok o 7.30 hod., stredu a piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 7.30 a 10.30 hod. Bližšie informácie

Praktické informácie
Obec Diviaky nad Nitricou leží cca 12 km severozápadne od mesta Nováky na hlavnej ceste smerom na Nitrianske Rudno. Kostol je dobre viditeľný vďaka vyvýšenej polohe a vežiam. Stojí v opevnenom areáli v strede obce. Kontakt na farský úrad: 046/ 545 32 16.
GPS: 48.766245764, 18.492366672

Literatúra:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Mazúch, P. - Divéky, K. (zost.): Farnosť Diviaky nad Nitricou. Od počiatkov do roku 2000. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2000.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X77).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web:
- www.diviaky.sk
- www.farnostdiviaky.szm.com

esteban