Svätuše

Patrocínium: dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, pôvodne možno Všetkých svätých

Vznik: začiatok 13. storočia

Poloha: na návrší nad obcou

Stručný popis: románsko-gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, západnou vežou a severnou kaplnkou

História
Kostolík postavili na návrší v dominantnej polohe nad obcou niekedy v prvej polovici 13. storočia. Išlo o neveľkú  tehlovú jednoloďovú stavbu s západnou vežou, emporou a apsidou neznámeho tvaru, ktorá svojou výzdobou patrila medzi najhonosnejšie vidiecke kostolíky na našom území.
V druhej polovici 15. storočia už nevyhovoval rastúcemu počtu veriacich, a preto bol radikálne prestavaný. Loď kostolíka bola rozšírená smerom na juh i východ, čo si vyžiadalo zbúranie južnej románskej steny lode i pôvodnej svätyne. Tú nahradilo podstatne väčšie polygonálne presbytérium. Zo severnej strany k nemu navyše pristavali aj sakristiu obdĺžnikového pôdorysu. Rozšírením lode na juh sa veža dostala mimo os západného priečelia.
Barokovou prestavbou prešiel kostolík v roku 1794, kedy loď dostala drevený kazetový strop. Súčasnú podobu získal objekt až v roku 1907, kedy bola zo severnej strany pristavaná pozdĺžna kaplnka. Tým sa románska veža dostala opäť do stredu západného priečelia.
V tej dobe už neexistovala gotická sakristia a zostali z nej len časti múrov, ktoré sa premenili na oporné piliere presbytéria. Kostolík bol obnovovaný v roku 1909 a 1967, ďalšia obnova sa realizuje v týchto rokoch.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej polohe na návrší nad obcou dominuje širokému okoliu a je viditeľný už zďaleka.
- Z románskeho obdobia sa zachovala len západné priečelie s vežou a časť severnej steny lode. V interiéri doteraz stojí románska empora a na prízemí veže sa zachoval pôvodný ozdobný portál.
- Románska veža je členená v exteriéri na jednotlivé poschodia s oknami zuborezom a oblúčikovým vlysom prechádzajúcim do nárožných lizén. Prvé poschodie je osvetlené iba jednoduchým oknom na západnej strane. Na ďalších dvoch poschodiam sú už kvôli odľahčeniu hmoty združené okná, na severnej a južnej strane dokonca až trojité (trifórium). Možno povedať, že ide o najozdobnejšiu zachovanú vežu vidieckeho kostolíka z románskeho obdobia na našom území. Najmä dvojica trojitých okien na severnej a južnej strane veže je na naše pomery unikátna. Svojou ozdobnosťou sa veži v Svätušiach blíži kostolík vo Veľkej Tŕni.
- Krásnym príkladom románskeho slohu je aj západný ústupkový portál s dvoma vloženými stĺpikmi na každej strane. Výzdoba ich kalichov nie je jednotná. Na ľavej strane sú to bobule s volutami, na pravej jazykové listy, z ktorých časť nesie na spodnej strane palmetový vzor. Portál je štýlovo i materiálovo blízky portálom kostola v maďarskej Karcsi.
- Na západnej strane lode sa nachádza empora nesená dvoma masívnymi stĺpmi s kubickými hlavicami. Do priestoru lode sa otvára troma arkádovými oblúkmi, z ktorých južný bol v gotike upravený do tvaru trojlístka kvôli rozšíreniu lode južným smerom. Na prvom poschodí empory, na jej strednej časti, stojí východná časť veže, otvorená z trocha strán do lode polkruhovými oblúkmi.
- V západnej stene lode na poschodí sa nachádzajú tri niky, resp. sedílie.
- Stavebným materiálom boli tehly s rozmermi 29 x 15 x 4,5 cm.
- Z obdobia neskorogotickej prestavby kostolíka sa zachoval okrem klenby presbytéria a niekoľkých okien s kružbou aj hodnotný portál v tvare oslieho chrbáta na južnej strane. Spodné časti jeho ostenia sú výzdobou blízke západnému gotickému portálu v Malej Bare.
- Na severnej strane presbytéria je v stene zamurovaný vstup do zbúranej gotickej sakristie.
- Slovenská pošta vydala 2. januára 2009 poštovú známku s motívom veže kostolíka.
- Na kopci nad kostolom sa nachádzajú zvyšky stredovekého hradu.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v neďalekých obciach Boľ a Leles, zaniknutý kostolík bol preskúúmaný aj v katastri obce Veľký Horeš.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi a stále slúži na liturgické účely. V posledných rokoch sa podarilo na jeho obnovu získať peniaze z programu MK SR Obnovme si svoj dom a z ďalších zdrojov. Kostolík dostal nové fasády a reštaurované boli oba portály. Navštívili sme ho v decembri 2009 a júli 2015.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Svätuše (maď. Szentes) leží 6 kilometrov západne od Kráľovského Chlmca, hneď pri hlavnej ceste na Stredu nad Bodrogom a Trebišov. Kostolík stojí na východnom okraji obce na svahu. Areál je voľne prístupný a dá sa k nemu dostať aj autom. Od kostolíka je krásny výhľad na okolitú krajinu. Návštevu je možné dohodnúť na obecnom úrade. Kontakt: 056/ 62 84 490.
GPS: 48.429200556, 21.924086809

Literatúra:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Web
- korzar.sme.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu