Mlynica

Patrocínium: sv. Margity Antiochijskej

Vznik: polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na návrší uprostred obce

Historický región: Spiš

Stručný popis: Románsko-gotický dvojloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, predstavanou západnou vežou, pristavanou severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili niekedy v polovici 13. storočia ako románsku jednoloďovú stavbu s predstavanou vežou a svätyňou neznámeho tvaru. Obec a tunajší farár sa spomínajú prvýkrát v roku 1268.
V rokoch 1425 – 1434 bol goticky prestavaný. Pôvodnú svätyňu nahradilo polygonálne presbytérium (v tomto prípade sa uvádza aj obdobie 70. rokov 14. storočia), v ktorého severnej stene sa zachovalo výklenkové pastofórium datované letopočtom 1425. Loď bola prestavaná na dvojlodie a zaklenutá na stredový osemboký stĺp. Kostolík v tom čase dostal aj nové oltáre.
V roku 1545 ako jeden z prvých kostolíkov na Spiši prešiel do rúk protestantom. Katolíkom bol vrátený až v roku 1672.
Ďalšia prestavba sa uskutočnila v baroku, v druhej polovici 18. storočia, kedy bol kostolík rozšírený o severnú sakristiu a južnú predsieň.
V roku 1932 bol jeden z gotických oltárov predaný do Prahy. Status národnej kultúrnej pamiatky má objekt od roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka polohe a mohutnej veži dodnes dominuje obci.
- Z románskej stavby sa zachovala veža a loď. O románskom pôvode svedčí už len združené okno na východnej strane veže, ani to však nie je celkom pôvodné.
- Ostatné okná veže majú už jednoduché ranogotické kružby. Na západnej strane veže je zamurovaný pôvodný vstup do kostolíka.
- Veža je zaklenutá valenou klenbou a na prvom poschodí mala emporu, otvorenú do lode.
- Presbytérium je zaklenuté krížovými rebrovými klenbami so svorníkmi zdobenými reliéfom brečtanových listov, resp. Baránka Božieho.
- V južnej stene presbytéria je zamurovaný pôvodný vstup, typický pre kostolíky na Spiši.
- V podveží sa mala nachádzať kamenná ranogotická krstiteľnica s kupou v tvare polgule.
- Hlavný neskorogotický oltár zo začiatku 16. storočia sa pripisuje dieľni Majstra Pavla z Levoče. Z rovnakého obdobia pochádza aj južný bočný oltár sv. Mikuláša.
- V prvej polovici 18. storočia sa dočasne zmenilo zasvätenie kostolíka - miesto sv. Margity uvádzajú pramene sv. Martina.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Veľká Lomnica, Veľký Slavkov a mestskej časti Poprade-Matejovciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v januári 2009 a júni 2016, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: nedeľu o 9.00 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 9 km od Popradu. Kostolík stojí hneď pri hlavnej ceste i pri autobusovej zastávke. Návštevu kostolíka je vhodné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 052/ 779 61 29.
GPS: 49.101072045, 20.312969685

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Obec Mlynica, 730. výročie prvej písomnej zmienky. Informačný leták, autor neuvedený. Vydal Obecný úrad v Mlynici 13. 9. 1998.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E01).

Web
- https://www.obecmlynica.sk/historia-obce.html
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=15804
- www.dokostola.sk/kostol/412271-farsky-kostol-sv-margity...
- www.vysoketatry.com/obce/mlynica
 

esteban

Ďalšie články o Mlynici: Z nášho itinerára