Poprad-Matejovce

Patrocínium: sv. Štefana, kráľa

Vznik: 70. roky 13. storočia

Poloha: v ohradenom areáli v centre mestskej časti

Historický región: Spiš

Stručný popis: dvojloďový ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, predstavanou západnou vežou s bočnými prístavbami, severnou sakristiou a južnou murovanou predsieňou

História
Kostol postavili niekedy v 70. rokoch 13. storočia (obec sa spomína prvýkrát v roku 1251) ako typickú ranogotickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou. Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1287. V roku 1422 objekt prestavali na dvojlodie zaklenuté na dve podpory.
V 18. storočí prešiel kostol barokovou prestavbou, ktorá sa dotkla podoby fasád, kde boli rozšírené okná. Do západnej časti lode bola vstavaná nová tribúna, vežu zvýšili a z južnej strany pristavali menšiu murovanú predsieň.

Zaujímavosti
- Kostol sa hmotovo zachoval vo veľkej časti v stredovekej podobe, pôvodné detaily nájdeme najmä v interiéri.
- Ide predovšetkým o krížovú rebrovú klenbu vo svätyni a v lodi zaklenutú na dve podpory. Západná podpora má osemboký profil, východná štvorcový.
- Svorník klenby vo svätyni je zdobený reliéfom rastlinnej stonky v listami.
- Všetky štyri konzoly rebier klenby vo svätyni nesú výzdobu. Východné majú podobu ľudských hláv - na južnej strane kráľa (sv. Štefana alebo Ladislava IV.) a severnej strane divého muža s listami. Západné konzoly sú zdobené rastlinnými motívmi - na južnej strane nájdeme zvinuté listy a na severnej kvet medzi dvoma listami.
- Na severnej stene svätyne je osadené kamenné pastofórium s vimperkom a železnou mriežkou.
- V kostole sa zachovalo aj niekoľko gotických portálov - z podvežia do lode, menší južný vstup do svätyne a zo svätyne do sakristie. Je možné, že hlavný južný portál sa stále zachoval zamurovaný a zakrytý južnou predsieňou.
- Podľa niektorých odborníkov by nad južným portálom mohla byť zamurovaná aj pôvodná rozeta, podobná tej na Kostole sv. Egídia v samotnom Poprade.
- K západnej podpore klenby lode je pripojená kamenná svätenička.
- Pri východnej podpore klenby lode je umiestnená bronzová krstiteľnica zo 14. storočia.
- Pôvodné ostenia gotických okien sa zachovali len na svätyni.
- Súčasťou dnešného hlavného neogotického oltára sú tabuľové maľby z obdobia okolo roku 1450, ktorým autorom bol tzv. Matejovský majster.
- Päť neskorogotických drevených plastík z kostola sa dostalo do zbierok Národnej galérie v Budapešti.
- Východne od kostola stojí renesančná zvonica postavená najneskôr v polovici 17. storočia.
- Stredoveké kostoly sa zachovali v ďalších mestských častiach mesta Poprad - Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Veľká či v samotnom Poprade, ako aj v okolitých obciach Veľká Lomnica, Mlynica či Veľký Slavkov.

Súčasný stav
Kostol je farským chrámom miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júni 2016 a marci 2017.

Bohoslužby: v pondelok až piatok o 18.00 h, v sobotu o 7.00 h, v nedeľu o 8.00 a 10.00 h

Praktické informácie
Kostol stojí v centre mestskej časti v ohradenom areáli ako výrazná dominanta. Kontakt na farský úrad: 052/ 77 316 93.
GPS: 49.080939387, 20.322813392

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Haviarová, M. - Haviar, T.: Spišské renesančné zvonice. Vydavateľstvo MS, Martin 2011.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5U42).

Web:
- www.dokostola.sk/kostol/fasky-kostol-sv-stefana-krala
- FB stránka farnosti
- www.poprad.sk/matejovce
- https://www.farnostpopradmatejovce.sk/
- http://schematizmus.kapitula.sk/?display=108

esteban